Etusivu > Hankkeet > Keto – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa

Keto – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa

Ketterällä oppimisella tarkoitetaan työn tai muun elämänalueen ohessa tapahtuvaa tietoista tai tiedostamatonta oppimista. Ketterä oppiminen toteutuu lyhyinä oppimispyrähdyksinä ja oppimisen sisältö ja suunta määräytyy aina työn tai muun tarpeen mukaisesti. Oppiminen tapahtuu pienissä osissa, soveltamalla uutta tietoa ja ideoita, kokeilemalla, testaamalla, tutkimalla ja hankkimalla palautetta.” (Otala, 2018)

 • Ihminen kykenee oppimaan nopeasti käytännössä uutta ja soveltamaan uuden osaamisen toimintaansa
 • Edellyttää jokaiselta uusia taitoja ja muutosketteryyttä sekä ymmärrystä oman ajattelukyvyn kehittämisestä
 • Tarvitaan myös uusia työvälineitä tiedon hakuun, jakamiseen ja prosessointiin

Ilmoittaudu koulutukseen

Ketterän oppimisen taidot

 • Asenne, joka sisältää ns. kasvun asenteen, sisun ja tahdonvoiman
 • Itsen johtamisen taito, joka kattaa itseohjautuvuuden työssä sekä kyvyn ohjata omaa mieltään
 • Ajattelun ja ongelmanratkaisun taidot
 • Oppimisen taidot, joihin kuuluvat mm. tiedon hankkimis- ja prosessointitaitoa, reflektointitaito
  eli kyky arvioida omaa ja toisen työtä, jatkuva parantaminen, kokeilujen toteuttaminen ja niiden arviointi.
 • Digitaidot, joka sisältää keskeisten digitaalisten työkalujen käytön ja kyvyn työskennellä, hakea tietoa ja olla vuorovaikutuksessa verkossa
 • Sosiaaliset taidot, johon kuuluu vuorovaikutus, tunteet, empatiakyky, toisten arvostaminen sekä erilaisuuden ja moninaisuuden hyväksyminen
 • Aivojen kunnossapito ja aivoystävälliset elintavat, johon kuuluu erityisesti oikea ravinto, lepo ja liikunta, stressin hallinta ja oman energian hallinta
 • Luovuus, oivaltaminen, tulevaisuusajattelu ja intuitio ©Leenamaija Otala, 2020

Kohderyhmä

Työttömät, työttömyysuhanalaiset (määräaikaisissa työsuhteissa olevat, työlliset, joilla matala pohjakoulutus) ja työvoiman ulkopuolella olevat aikuiset sekä henkilöt, jotka eivät yleensä oma-aloitteisesti hakeudu opintoihin.

Toteutustavat

Maakunnallinen lähiopetus ja valtakunnallinen verkkototeutus tuettuna digitaalisella oppimisympäristöllä ja sen sisällöillä.

Keto -hankkeen tavoitteet

Valmennuksen jälkeen henkilö osaa tunnistaa itseään oppijana ja hallitsee erilaisia tapoja oppia työssä ja muussa elämässään. Valmennus auttaa ihmistä ottamaan vastuun omasta oppimisestaan, kun jokainen voi seurata taitojensa kehittymistä henkilökohtaisen testin avulla.

Odotettavat tulokset

Valmennuksen käyneet voivat kehittää tämän päivän työelämän vaatimia taitoja ja osaavat entistä paremmin ottaa vastuuta myös omasta oppimisestaan ja kehittymisestään.

Toteutusaika ja rahoittajat

10.4.2020-31.12.2021

Ilmoittaudu koulutukseen

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.