Etusivu > Courses > Tuotekehitys (5 op)

Tuotekehitys (5 op)

Nimi
Tuotekehitys (5 op)
Kuvaus

Opintojakso kuuluu pakollisena opintojaksona Tuotantotalouden sivuaineopinnot 25 op -kokonaisuuteen.

Aika
28.4.2021 - 9.6.2021
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa
Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely
Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät
Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD)
Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät
Vaatimusten hallinta tuotekehityksessä
Tavoite
Kurssin suoritettuaan opiskelija

osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä
Yhteistyössä
Emoyliopisto: Oulun yliopisto, OY
Yhteyshenkilö
Suunnittelija, Erja Tynkkynen, erja.tynkkynen@savonlinna.net +358 44 7730 997
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 80 € (sis. Oulun yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). HUOM. Tuotantotalouden sivuaineopinnot -opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
20.5.2020 - 20.4.2021

Tulostettava versio