Etusivu > Courses > Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op, Oulun yliopisto

Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op, Oulun yliopisto

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op, Oulun yliopisto
Kuvaus

Opintojakso kuuluu pakollisena opintojaksona Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op -kokonaisuuteen.

Aika
16.8.2021 - 10.6.2022
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin.
Oppimateriaali Oksanen Markku & Rauhala-Hayes Marjo (toim.): Ympäristöfilosofia ja Kotkavirta Jussi (toim.): Luonnon luonto: filosofisia kirjoituksia luonnon käsitteestä ja kokemisesta. Opintojakso suoritetaan kirjallisuustentteinä. Tenti on lähitentti, joka pidetään Savonlinnan kesäyliopistolla.Tenttiin ilmoittautuminen kirjallisesti 14 vrk ennen tenttiä. Tenttimahdollisuudet ke 8.92021, ke 6.10.2021, ke 3.11.2021, ke 8.12.2021, ke 12.1.2022, ke 9.2.2022, ke 9.3.2022, ke 6.4.2022, ke 4.5.2022 ja ke 8.6.2022.
Tavoite
Opiskelija ymmärtää ympäristöfilosofian keskeisten ongelmien ja suuntausten pääpiirteet.
Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Yhteistyössä
Emoyliopisto: Oulun yliopisto, OY
Yhteyshenkilö
Koulutusasiantuntija Ulla Peräkorpi, 044 7730 999, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 98 € Tämä hinta sisältää kaksi tenttimahdollisuutta (tentti ja yksi uusintatentti). Mikäli jätät saapumatta tenttiin, johon olet ilmoittautunut, tenttikerta katsotaan käytetyksi. Toisen uusintatentin järjestämisestä peritään 60 € maksu. HUOM. Elämänkatsomustieto, perusopinnot -opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
31.5.2021 - 22.3.2022
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio