Etusivu > Courses > Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op, Oulun yliopisto

Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op, Oulun yliopisto

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op, Oulun yliopisto
Kuvaus

Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä.

Elämänkatsomustieto on Suomen koululaitoksessa opetettava oppiaine, johon osallistuvat sellaiset siviilirekisteriin kuuluvat oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Koulun elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, mikä globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.

Aika
16.8.2021 - 10.6.2022
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
- Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
- Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
- Etiikan perusteet 5 op
- Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op
- Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op


Opintokokonaisuuden hinta on 375 € ja yksittäisten opintojaksojen hinta on 98 € / opintojakso. Tämä hinta sisältää kaksi tenttimahdollisuutta (tentti ja yksi uusintatentti) opintojaksoa kohti. Mikäli jätät saapumatta tenttiin. johon olet ilmoittautunut, tenttikerta katsotaan käytetyksi. Toisen uusintatentin järjestämisestä peritään 60 € maksu.
Kokonaisuuden kaikki opintojaksot suoritetaan kirjallisuustentteinä. Tentit ovat lähitenttejä, jotka pidetään Savonlinnan kesäyliopistolla. Tentteihin ilmoittautuminen kirjallisesti 14 vrk ennen tenttiä. Tenttimahdollisuudet ke 8.92021., ke 6.10.2021, ke 3.11.2021, ke 8.12.2021, ke 12.1.2022, ke 9.2.2022, ke 9.3.2022, ke 6.4.2022, ke 4.5.2022 ja ke 8.6.2022.

Tavoite
Elämänkatsomustiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tulkita maailmaansa järkiperäisesti. Hän tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.
Arviointi
Numeerinen arviointiasteikko 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.
Yhteistyössä
Emoyliopisto on Oulun yliopisto
Yhteyshenkilö
Koulutusasiantuntija Ulla Peräkorpi, 044 7730 999, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 375 €. Hinta sisältää kaksi tenttimahdollisuutta (tentti ja yksi uusintatentti) opintojaksoa kohti. Toisen uusintatentin järjestämisestä peritään 60 € maksu/uusintatentti.
Ilmoittautuminen avoinna
15.5.2020 - 31.8.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio