Etusivu > Courses > Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op, Oulun yliopisto

Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op, Oulun yliopisto

Nimi
Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op, Oulun yliopisto
Kuvaus

Elämänkatsomustiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tulkita maailmaansa järkiperäisesti. Hän tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
- Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
- Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 5 op
- Etiikan perusteet 5 op
- Johdatus ympäristöfilosofiaan 5 op
- Globaalit ongelmat ja nationalismi 5 op

Opintokokonaisuuden hinta on 375 € ja yksittäisten opintojaksojen hinta on 80 € / opintojakso. Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille aukeaa, kun Oulun yliopisto on vahvistanut lukuvuoden 2020-2021 opinto-ohjelman.

Aika
3.8.2020 - 30.7.2021
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Katso elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuden sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta.

Yhteistyössä
Emoyliopisto on Oulun yliopisto
Yhteyshenkilö
suunnittelija Ulla Peräkorpi, 044 7730 999, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 375 € (sis. Oulun yliopiston avoimen yliopiston palvelumaksun).
Ilmoittautuminen avoinna
15.5.2020 - 31.8.2020

Tulostettava versio