Yrityksen liiketoimintasuunnitelma kuntoon

Jos yrityksen liiketoimintasuunnitelma kaipaa hiomista tai haluat oppia liiketoimintasuunnitelman teon, tarjolla on nyt loistava mahdollisuus. Avoimessa yliopistossa pääsee tammikuussa 2021 tekemään liiketoimintasuunnitelman opettajan johdolla. Tällä kurssilla harjoitellaan liiketoimintasuunnitelman tekemisen prosessi ja opetellaan johtamiseen, markkinointiin ja yrityksen talouteen liittyviä taitoja. Samalla tutustutaan suunnitelmaprosessin eri vaiheisiin liittyviin työkaluihin, viitekehyksiin ja käytäntöihin. Opintojen lopussa oma liiketoimintasuunnitelma esitellään ja saadaan siitä paitsi palautetta opettajalta, myös vertaispalautetta muilta opiskelijoilta.

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan hallitsevan uuden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät eri osa-alueet. Kurssilla on neljä osa-aluetta, jotka muodostavat käytännönläheisen kokonaisuuden uuden liiketoiminnan luomiseksi. Ensimmäinen osa liittyy alustavan idean löytämiseen, toinen osa keskittyy idean konseptointiin, kolmas toiminnan käynnistämisstrategian määrittelyyn ja neljäs liiketoiminnan dokumentointiin ja esittelyyn tärkeille sidosryhmille. Nämä elementit ovat yhtä tärkeitä, on sitten kyse kokonaan uudesta liiketoiminnasta, uuden liiketoiminnan kehittämisestä olemassa olevan yritystoiminnan puitteissa tai toimittaessa asiantuntijana arvioimassa tai sparraamassa uusia liiketoimintahankkeita

Tarjolla oleva yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op -kurssi on osa Vaasan yliopiston johtamisen ja organisaatioiden perusopintojen kokonaisuutta. Kurssilla ei ole tenttiä, vaan suorittaminen perustuu liiketoimintasuunnitelman tekoon, esittelyyn ja sen osa-alueisiin liittyviin oheistehtäviin. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Aiemmista johtamisen opinnoista on opiskelussa apua, mutta niitä ei vaadita. Kurssille voi osallistua kuka tahansa aiheesta kiinnostunut.

Oletko kiinnostunut? Lue lisää yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op –kurssista koulutuskalenterista!