Vuodenvaihteen vinkit Savonlinnan kesäyliopistosta

Kielenhuoltoa ja viestintävinkkejä tekstejä työkseen kirjoittaville

Ammatillisen kirjallisen viestinnän verkkokoulutus Torstaisin 22.1.-4.2. klo 10.00-12.15

Kerrataan kirjallisen viestinnän perusteita: oikeakielisyys, tyylilaji, tekstin rakenne, tekstin sävy ja kohdennus, kommunikaatio ja vuorovaikutus tekstissä, tutustutaan viestintäsuunnitelman tekemiseen ja kurkistetaan kriisiviestintään.

Virkateksti selkeäksi (1 op) 12.1.-16.4.2021 luento ja harjoitukset 

Tarkastellaan virkatekstien rakennetta ja ilmaisua selkeyden ja ymmärrettävyyden näkökulmasta. Parannetaan tekstien johdonmukaisuutta ja lukijaystävällisyyttä. 

Hyvinvointia ja voimavaroja arkeen tutustumiskursseilta

Tre-alkeisiin tutustuminen – Tärise stressi pois! Lauantai 12.12.2020 klo 10-12

TRE® -jumppa käynnistää nopean ja luonnollisen palautumisen kehossa.TRE® (Tension & Trauma Releasing Exercises) on helppo liikesarja, jonka avulla voi rentouttaa elimistöä. Stressiä ja jännitystä purkavan jumpan kautta kehossa käynnistyy luonnollinen tärinä. Tärinäjumppa on tarkoitettu itsehoitoon perusterveille aluksi ohjaajan opastuksella. Ilmoittautuminen 6.12.2020 mennessä

Luovuus voimavaraksi -tutustumiskurssi, verkko-opiskeluna 13.-27.4.2021  ti klo 17-20

Tutustutaan taideterapiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Piirtämisen, maalaamisen, muovailun ja muun kuvailmaisun keinoin haetaan elämyksiä ja oivalluksia sekä uusia näkökulmia omaan itseen, ihmissuhteisiin ja elämäntilanteeseen.  

Avoimen yliopiston opintoja keväällä 2021:

Oulun yliopisto

Elämänkatsomustiedon perusopintojen opintojaksot, kirjatentit. Ilmoittautuminen auki 26.4.2021 saakka

Tuotantotalouden sivuaineopintojen opintojaksot, verkkokurssit

Vaasan yliopisto
  • Markkinoinnin opintokokonaisuuden opintojakso Vientimarkkinointi 5 op, verkkokurssi. Ilmoittautuminen 15.3.2021 mennessä
  • Johtaminen ja organisaatiot -perusopintojen opintojakso Henkilöstöjohtaminen 7 op, verkkokurssi. Ilmoittautuminen 4.1.2021 mennessä
Itä-Suomen yliopisto

Oikeustieteen perusteet (1 op) verkkoluennot (6 t) ma 11.1. ti 12.1.2021 klo 17.00-19.15 sekä verkkotentti omalta kotikoneelta. Opettaja HTM Pekka Vaarala.

Eurooppa-oikeuden perusteet (5 op), lähi-/verkkoluennot pe 22.1. klo 16.00 – 20.00 ja la 23.1. klo 9.00 – 15.00

Sopimusoikeus (5 op) Verkkoluentoina keväällä 2020.