Virkateksti selkeäksi

Virkatekstin tulisi aina olla johdonmukaista ja selkeää. Väärinymmärryksiä ei tekstin pohjalta saisi tulla. Mutta ainahan näin ei ole. Lukijaystävällisen virkatekstin kirjoittaminen työpäivän paineissa ei ole helppoa.

Virkateksti selkeäksi –kurssilla tarkastellaan virkatekstien rakennetta ja ilmaisua selkeyden ja ymmärrettävyyden näkökulmasta. Osallistujien omat, työssä kirjoitetut virkatekstit toimivat harjoitusmateriaalina, kun tekstien johdonmukaisuutta ja lukijaystävällisyyttä hiotaan. Tarvittaessa kohennetaan sananvalintoja ja lauserakenteita, ja käsitellään oikeinkirjoituksen ja välimerkkien merkitystä tekstin selkeydelle ja ymmärrettävyydelle.

Koulutus jakaantuu luentoihin ja harjoituksiin. Kouluttaja analysoi osallistujien laatimia virkatekstejä, ja harjoituksissa pureudutaan mm. niiden ongelmakohtiin. Luennot pidetään mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksena Savonlinnassa, harjoitukset verkon välityksellä.

Kunnan tai valtion viranhaltija, tai muutoin kirjoittamisen kohentamisesta kiinnostunut, haluaisitko mukaan kurssille? Lue lisää Virkateksti selkeäksi –kurssista koulutuskalenteristamme.