Varhaiskasvatus vai aikuiskasvatus – kumpi kiinnostaa?

Avoimessa yliopistossa on nyt kaksi vaihtoehtoa kasvatustieteestä kiinnostuneille: Kasvatustieteellisen alan perusopinnot, Varhaiskasvatus 25 op ja Kasvatustieteellisen alan perusopinnot 25 op, painotuksena Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede. Perinteiset kasvatustieteen perusopinnot on siis nyt jaettu kahteen suuntautumisvaihtoehtoon.

Varhaiskasvatukseen suuntautuneet kasvatustieteellisen alan perusopinnot sopivat varhaiskasvatuksen koulutukseen hakeville, päivähoidon ja pienten lasten toiminnan ohjauksessa toimiville ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Tämän opintokokonaisuuden suorittaminen tuo mahdollisuuden hakeutua varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen väylän kautta, mutta opinnot eivät sellaisenaan tuota varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta aiemman päivähoitoalan tms. tutkinnon lisäksi. Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, opintopiirejä, oppimistehtäviä, kirjallisuus/luentotenttejä. Opintojaksojen suorittamisaikataulut ovat rajattuja, joten tästä koulutuksesta kiinnostuneiden kannattaa ehdottomasti käydä nyt lukemassa lisää koulutuskalenteristamme, Varhaiskasvatuksen 25 op koulutuksen kohdalta.

Kasvatustieteellisen alan perusopinnot, joissa on painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, sopivat koulutuksen kehittämisen, suunnittelun, hallinnon, arvioinnin sekä henkilöstön kehittämisen asiantuntijatehtävissä toimiville ammatillisen osaamisen täydentäjille ja ko. tehtäviin suuntautuville, sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Näissäkin opinnoissa opintojaksojen suorittamisaikataulut ovat rajattuja, joten pikainen tutustuminen Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede (25 op) –koulutukseen koulutuskalenterissa kannattaa, jos aihe kiinnostaa.

Kaikkeen, mitä avoimessa yliopistossamme on tarjolla, voit tutustua koulutuskalenterimme Avoin yliopisto –sivulla.