Vankka pohja oikeustieteisiin

Oikeustieteistä yleisesti kiinnostuneille, alalle opiskelemaan aikoville tai oikeustieteiden laajaa perustuntemusta tarvitseville on avoimessa yliopistossa tarjolla 60 op laajuiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot. Kokonaisuuden aikana opiskelijalle muodostuu hyvä yleiskuva eri oikeudenaloista, sillä siihen on sisällytetty eri oikeudenalojen perusteiden kurssit. Myös oikeudenalojen luonne yliopiston oppiaineina paljastuu, mistä on hyötyä mahdollisen oikeustieteiden sivuaineen tai hallintotieteen kandidaatin eli HTK -tutkinnon pääaineen valinnassa.

Opintokokonaisuus antaa hyvän yleisjuridisen pohjan kaikille myöhemmille oikeustieteiden opinnoille. Koska kokonaisuus on pakollinen HTK- ja ON-tutkintoa suorittaville, alalle opiskelemaan hakeutuva voi nopeuttaa tulevia opintojaan suorittamalla kokonaisuutta avoimessa yliopistossa. Opiskelijan tueksi Savonlinnan kesäyliopisto järjestää yhdessä muiden itäsuomalaisten kesäyliopistojen kanssa verkkotutorointia ja tenttiinkertausiltoja useisiin opintojaksoihin. Myös lähiluentoja järjestetään, jos opiskelijoita on riittävästi. Yksin jäämistä ei siis tarvitse pelätä, vaikka opinnot ovatkin pääsoin verkossa.

Näin laajan opintokokonaisuuden opintojaksoissa on tietysti runsaasti valinnan varaa myös niille, jotka haluavat perehtyä hiukan pienempii kokonaisuuksiin kerrallaan, tai tutustua juuri tiettyyn oikeustieteen aiheeseen. Oikeustieteen perusteet 1 op –kurssi saattaa olla ennakkovaatimuksena joillekin opintojaksoille osallistumiseen (tämä selviää kunkin opintojakson tiedoista koulutuskalenterissa), muuta muutoin minkä tahansa opintojakson voi valita yksittäisenä suoritettavaksi. Jokainen opintojakso löytyy yksittäisenäkin koulutuskalanterista, mutta helpoiten näkemään kaikki kokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot koulutuskalenterimme Yleisten oikeusjärjestysopintojen kohdalta, jonne ne on listattu.

Siis jos oikeustieteet kiinnostavat, kannattaa lukea lisää Yleisistä oikeusjärjestysopinnoista koulutuskalenteristamme.