Työuupumus vai työn imu?

Avoimen yliopiston kurssilla ”Työ ja psyykkinen hyvinvointi” tutustutaan tutkittuun tietoon työhyvinvoinnista. Kurssilla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin. Alan teorioiden ja suomalaisen tutkimuksen pohjalta opitaan tunnistamaan sekä työhyvinvointia edistäviä tekijöitä, että ymmärtämään työpaikkakiusaamisen merkityksen työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä.

Nämä opinnot sopivat erityisesti sinulle, joka olet kiinnostunut työhyvinvoinnista ja siihen liittyvästä tutkimustiedosta. Opinnot soveltuvat myös kaikille alasta laajemmin kiinnostuneille, ja muiden opintojen tueksi. Kurssin laajuus on 3 opintopistettä, ja se suoritetaan tekemällä yksilötyönä kirjallisuuteen perustuva oppimistehtävä. Vaihtoehtoisia oppimistehtävien palautuspäiviä yksitoista lukuvuodessa, joten kurssin voi suorittaa silloin kuin itselle sopii. Nyt on kuitenkin oikea aika ilmoittautua, jotta pääsee mukaan opintoihin tämän lukuvuoden aikana!

Ilmoittautuminen ja lisätietoja Työ ja psyykkinen hyvinvointi –kurssista löytyy koulutuskalenteristamme.

Opintojakso sisältyy Itä-Suomen yliopiston Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuteen sekä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston osaamiskokonaisuuteen Henkilöstötyön orientoivat opinnot.