Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta

Jos työhyvinvointi ja työelämän hallinta kiinnostaa niin paljon, että aihetta voisi opiskella enemmänkin, avoimesta yliopistosta löytyy eväät tähänkin nälkään. Nämä avoimen yliopiston opinnot sopivat erinomaisesti täydennyskoulutuksesi sellaiselle työelämässä mukana olevalle, jonka tehtävien piiriin jossain muodossa kuuluu työsuunnittelu, työhyvinvoinnin kehittäminen, johtaminen tai tuottavuuden arvioiminen. Mukaan kannattaa tulla myös sellaisen, joka aikoo jatkaa aihepiirin opintoja myöhemmin tai, jos se muutoin kiinnostaa niin paljon, että siitä haluaa runsaasti tutkittua tietoa.

Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op opintojaksolla tuodaan esille työelämän laatutekijöiden moniulotteisuus. Verkkoluennoilla perehdytään työelämän nykytilaan, hyvinvoinnin tuottavuuteen ja johdon vastuisiin. Opintojaksolla tulevat tutuiksi myös työhyvinvoinnin johtaminen ja työhyvinvoinnin henkilöstö- ja talousvaikutukset eri mittareilla.

Osaamistavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan osallistuja osaa asettaa tavoitteita sekä valita keinoja työhyvinvoinnin kehittämiselle ja osaa sijoittaa työhyvinvoinnin työnteon eri aspektien (lainsäädäntö, organisaation tavoitteet, tuottavuus, työsuojelun jne.) yhteyteen. Lisäksi osallistuja tunnistaa työhyvinvoinnin merkityksen yksilön ja organisaation suorituskyvylle.

Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op opintojakson sisällöstä ja tavoitteista voit lukea enemmän koulutuskalenteristamme, avoimen yliopiston opintojen kohdalta.

Savonlinnassa tarjolla oleva opintojakso on Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukainen, ja on osa Tuotantotalouden 25 op perusopintoja. Opintojakso toteutetaan verkkokurssina 7.12.2020 – 17.2.2021.