Tutustu terveysliikunnan perusopintoihin

Terveysliikunta tarkoittaa kaikkea sellaista fyysistä aktiivisuutta, jolla on myönteisiä vaikutuksia terveyteen. Terveysliikunnan perusopinnoissa tarkastellaan fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Myös keskeiset fyysisen suorituskyvyn mittaukset sisältyvät opintoihin, ja lisäksi perehdytään liikunnan turvallisuuteen ja urheilijan terveyteen. Lisäksi tarkastellaan liikunnan edistämisen yhteiskunnallista merkitystä.

Terveysliikunnan opiskelua kannattaa harkita kaikkien liikunnasta kiinnostuneiden. Erityisesti opinnot sopivat liikunnanohjaajille ja – opettajille, urheiluvalmentajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville ja terveyden edistämistyötä tekeville.

Terveysliikunnan perusopintoihin kuuluu seitsemän erillistä opintojaksoa. Solun rakenne ja toimintaperiaatteet ja Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta –opintojaksot voi suorittaa vain kokoanisuuden osana, mutta muut opintojaksot voi opiskella myös irrallisena. Irralliset opintojaksot sopivat sellaiselle, joka ei halua sitoutua koko kokonaisuuden opiskeluun, tai joka haluaa perehtyä vain tiettyyn aiheeseen paremmin. Lukuvuonna 2020-2021 ehtii vielä mukaan seuraaville irrallisille opintojaksoille:

– Ravitsemus ja liikunta
– Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa
– Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy
– Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset

Voit lukea terveysliikunnan perusopinnoista lisää koulutuskalenteristamme. Avoimen yliopiston kurssilistasta löytyy tietoa yksittäisistä opintojaksoista niiden nimellä hakemalla.

Terveysliikunnan perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa. Terveysliikunnan perusopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea ns. aiempien opintojen kiintiössä Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelmaan, joka muodostuu terveyden edistämisen kandidaattiohjelmasta ja suuntautumisvaihtoehdon mukaisista maisteriopinnoista.