Tuotekehityksen vaiheet haltuun

Vielä ehtii hyvin mukaan lukuvuoden 2020-2021 avoimen yliopiston opintoihin! Opintojaksoja alkaa vielä huhtikuussakin, esimerkiksi tuotekehityksen 5 op laajuinen kurssi.

Tuotekehitys -kurssilla lähdetään liikkeille perusteista: tuotteiden merkityksestä teollisuusyritysten toiminnassa. Tuotekehityksen paradigmaan ja onnistumiseen vaikuttavien tekijöiden kautta edetään tuotekehityksen menetelmiin, mm. U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli ja QFD tulevat kurssilla tutuiksi. Myös tuotekehityksen osapuolia, sidosryhmiä ja vaatimusten hallintaa tuotekehityksessä käsitellään.

Kurssi on kokonaan verkkokurssi. Sen suoritettuaan osallistuja
osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

Aika paljon luvattu – mutta opiskelemalla se onnistuu. Ilmoittaudu mukaan, jos kiinnostuit. Lisätietoa Tuotekehitys (5 op) -opintojaksosta löytyy koulutuskalenteristamme. Opintojakso kuuluu Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaiseen Tuotantotalouden sivuaineopinnot 25 op -kokonaisuuteen.