Tervetuloa kesäyliopistoon

Kesäyliopiston järjestämä koulutus on avointa kaikille opiskelusta kiinnostuneille – ikään tai pohjakoulutukseen katsomatta. Kesäyliopiston toiminta on nimestä huolimatta ympärivuotista. Kesäyliopiston kursseilla voi hyvin opiskella työn tai muun opiskelun ohessa.

Savonlinnan kesäyliopiston tehtävänä on edistää ja kehittää koulutusta ja kulttuurielämää sekä elinikäistä oppimista Itä-Savossa. Kesäyliopisto osallistuu Savonlinnan seudun kulttuuri- ja matkailuyhteistyöhön.  Kesän koulutustapahtumat ja seminaarit houkuttelevat osallistujia runsaasti myös muualta Suomesta ja ulkomailta.

Kesäyliopisto tarjoaa avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielten opetusta, taiteen ja kulttuurialojen koulutusta, lasten yliopistotoimintaa ja kaikille avoimia luentoja. Koulutuksiin voi osallistua työn tai muun opiskelun ohessa.

Savonlinnan kesäyliopiston historiaa

Ensimmäinen kesäyliopisto perustettiin vuonna 1912 Jyväskylään. Savonlinnan kesäyliopisto perustettiin vuonna 1964. Pyrkimyksenä oli saada Itä-Suomeen suunnitteilla ollut yliopisto Savonlinnaan. Kesäyliopiston perustaminen nähtiin tämän hankkeen ensimmäisenä portaana. Perustajajäseniä olivat seudun kunnat ja Maakuntaliitto. Savonlinnan kaupunki otti vastuun kesäyliopiston ylläpidosta.

Vuonna 1991 kesäyliopiston ylläpitäjäksi perustettiin Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry. Perustajajäseniä olivat kahdeksan Savonlinnan seudun kuntaa, Joensuun yliopisto ja Etelä-Savon maakuntaliitto. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää koulutusta ja kulttuurielämää sekä elinikäistä oppimista Itä-Savon alueella.

Kesäyliopistojen asema muuttui merkittävästi vuonna 1999, jolloin kesäyliopistot siirtyivät vapaan sivistystyön lain piiriin. Tämä laki vahvisti kesäyliopistojen identiteettiä yleissivistävän, erityisesti avoimen yliopistokoulutuksen järjestäjänä.

Vuonna 2017 toimi 19 kesäyliopistoa, joilla oli vakinaisia toimipaikkoja yhteensä 31 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Kaikkien kesäyliopistojen valtakunnallinen yhteisorganisaatio on Suomen kesäyliopistot ry, jonka tarkoituksena on kesäyliopistojen toimintaedellytysten parantaminen ja yhteisten asioiden hoito.

Savonlinnan kesäyliopiston hallinto

Savonlinnan kesäyliopiston toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa rehtori. Lisäksi kesäyliopistossa työskentelee koulutussuunnittelun ja hallinnon henkilöstöä. Useimmat kesäyliopiston opettajat opettavat kesäyliopiston koulutuksissa muun työnsä ohessa.

Savonlinnan kesäyliopiston toimintaa ylläpitää Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitukset hyväksyvä kunta tai muu oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy jäseneksi. Jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä. Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry:n jäseniä ovat Savonlinna kaupunki, Enonkosken kunta, Itä-Suomen yliopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Etelä-Savon maakuntaliitto.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jota nimitetään johtokunnaksi.

Yhdistyksen johtokunta kaudella 2017-2021

HASSINEN JAAKKO
HUTTUNEN KATRIINA
KAASINEN TANJA
KOKKO SAMPSA
NISKANEN JUHA
LAITINEN MARJA
PÖLLÄNEN SINIKKA