Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Kaikilla meillä on näkemyksemme tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta, mutta onko tieteellä jotakin sanomista niistä? Mitkä ovat tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannalta aidosti keskeiset kysymykset? Mitä historialliset kehityskulut, poliittiset näkökulmat tai uskonnollis-filosofiset opit ohjaavat ajatteluamme?

Yhteiskunnallisesti tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden historia ja käsitykset kiteytyvä oikeudellisessa muodossa: lainsäädäntö määrittää konkreettiselle toiminnalle viimeiset rajat. Mutta millaiset rajat?

Aihepiirin ongelmatiikkaan pääsee pureutumaan avoimen yliopiston 5 op laajuisella kurssilla Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Kurssimateriaali perehdyttää osallistujan tarpeellisiin käsitteisiin, keskisiin kysymyksiin, historialliseen kehitykseen, aihepiirin tutkimukseen ja erilaisiin tarkastelunäkökulmiin. Kurssin suorittaminen edellyttää, että osaa käsitellä sukupuolisen ja muun tasa-arvon sekä oikeudenmukaisuuden problematiikkaa oikeudellisesta, poliittisesta ja filosofisesta näkökulmasta, puhtaasti henkilökohtaisen näkökulman sijaan.

Lisätietoa Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus –kurssista löytyy koulutuskalenteristamme. Kurssi on osa Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaista Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op –kokonaisuutta. Elämänkatsomustiedon opettajan aineenhallinnan kelpoisuutta tavoittelevat voivat hyvin aloittaa opiskelunsa tästä ja jatkaa myöhemmin aineopintoihin asti. Elämänkatsomustiedon perusopintokokonaisuuden kursseja voi suorittaa jo tänä keväänä, tai jatkaa opintoja ensi syksynä. Kurssit ovat myös lukuvuoden 2021-2022 Avoimen yliopiston tarjonnassa.