Sosiaalioikeus ja sosiaalityö

Millainen lainsäädäntö ohjaa sosiaalityötä? Millaisia oikeudellisia velvoitteita työhön liittyy? Mistä ja miten löytyy juridista tietoa erilaisten sosiaalityössä eteen tulevien tilateiden oikeaan ratkaisemiseen?

Kaikki sosiaalityössä toimivat tarvitsevat työssään juridista osaamista. Tämä tiedon päivittämiseen on mahdollisuus avoimessa yliopistossa, Sosiaalioikeus sosiaalityössä (5 op) –kurssilla. Kurssi soveltuu myös kaikille, jotka tarvitsevat työssään sosiaalihuollon lainsäädännön tietoa, sekä niille jotka ovat kiinnostuneita sosiaalityötä ohjaavista säädöksistä.

Kurssilla perehdytään hallinto- ja sosiaalioikeudelliseen sääntelyyn sosiaalityön kontekstissa. Sisältöalueita ovat:

  • Perus- ja ihmisoikeuksien perusteet, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta.
  • Sosiaalioikeuden perusteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä.
  • Asiakkaan asema ja oikeudet.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten oikeudellinen asema.

Tavoitteena on herätellä oikeudellisten ongelmien hahmottamiskykyä sekä perehdyttää juridisen tiedonhankinnan ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteisiin. Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää sosiaalityön professioon liittyvät oikeudelliset velvoitteet ja hallinto- ja sosiaalioikeudellisten periaatteiden vaikutuksen työhön.

Kurssi on Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukainen, verkko-opetuspainotteinen kurssi, joka toteutetaan keväällä 2021 aikavälillä 1.2. – 30.4. Ilmoittautumisaika kurssin päättyy 18.1.2021.

Tarkemmat lisätiedot Sosiaalioikeus sosiaalityössä –kurssista löytyvät koulutuskalenteristamme.