Rehtoriksi tai oppilaitoksen vastuutehtäviin aikovien pakolliset opinnot

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista kertoo mm., että rehtorin tehtävään valittavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajana, oppilaitoksen opetuskielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja vähintään 25 opintopisteen laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot.

Opetushallinnon opinnot eivät ole pakollisia muissa oppilaitoksen vastuutehtävissä, mutta hyötyä niistä on. Olo on varmempi ja työn tekeminen helpompaa, kun sen taustalla olevat periaatteet ja ohjaavat säädökset ovat tuttuja.

Avoimessa yliopistossamme tarjolla olevat opetushallinnon perusopinnot 25 op sisältävät asiaan kuuluvat opintojaksot: keskeisten oikeusalojen peruskurssit ja valinnaisina opintoina lakiopintojen lisäksi esim. arvioinnin, johtamisen, organisaation kehittämisen ja työelämän psykologian opintojaksoja.

Syksyllä alkaviin opetushallinnon opintoihin ehtii vielä ilmoittautua. Mukaan kannattaa lähetä, vaikka rehtorin, tiiminvetäjän tai muun vastuuhenkilön tehtävä ei olisikaan tavoitteena – opintojen sisältö on sellaista, että niistä hyötyy jokainen oppilaitoksessa työskentelevä!

Kiinnostaisiko? Tutustu Opetushallinnon opintojen sisältöön tarkemmin koulutuskalenterissamme.