Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti 20 op

Nuorten kanssa työskentelevillä on ensi lukuvuonna mahdollisuus täydentää käytännönläheisten ja turvallisten asiakastyön interventioiden osaamistaan. Talven yli kestävässä koulutuksessa perehdytään ratkaisukeskeisen toiminnan taustafilosofiaan ja harjoitellaan voimavarakeskeisiä työmenetelmiä. Tavoitteena on saada uusia työkaluja myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, nuorten yleisimpiin mielenterveyden pulmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen keinoin. Tavoitteena on vastata nuorten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja nuorten varhaisen tuen palveluille.

Suurin osa koulutuksesta tapahtuu verkkovälitteisesti, joten mukaan voi lähteä paikkakunnasta riippumatta. Seminaaripäivissä käydään lävitse käytännönläheistä teoriaa ja tehdään käytännön harjoituksia. Myös työnohjauksellinen osuus kuuluu seminaaripäiviin. Lisäksi koulutukseen kuuluu vertaisryhmätapaamista, asiakastyöskentelyä, harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia,
kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö. Opinnäytetyö on nuorten kanssa toteutettava, omaan työhön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke.

Ottaisitko haasteen vastaan – lähtisitkö mukaan? Koulutus alkaa syyskuussa, ilmoittautuminen on auki nyt.

Lue lisää Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti -koulutuksesta