Ratkaisukeskeinen johtaminen

Juuri sadepäivänä on hyvä muistaa, että ratkaisukeskeinen johtaminen on oiva työkalu työntekijöidenvoimavarojen ja vahvuuksien kehittämiseen! Työyhteisön luodaan hyvät toimintaedellytykset, kun vahvuudet ovat oikeassa käytössä. Esimiesasemassa toimivilla henkilöillä onkin hyvä olla tietoa ratkaisukeskeisyydestä johtamisen välineenä. Omien ja työn­te­ki­jöi­den vah­vuuk­sien hyödyntäminen ei vain paranna työilmapiiriä, vaan myös parantaa työn tuottavuutta. Ratkaisukeskeisyyttä kannattaa kokeilla!

Aiheesta järjestetään verkkokoulutus 2.10. – 6.11.2019 yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Lue lisää

Muita syksyn kursseja: Sovitteleva ote esimiestyössä