Päivitystä henkilöstöjohtamisen osaamiseen

Urallanne henkilöstöjohtamisen tehtäviin edenneet – tai henkilöstöjohtamisen tehtävistä tulevaisuudessa kiinnostuneet – etenkin yrityksissä: onko tarpeen vahvistaa johtimisen teoriapohjaa? Aiheen opinnot antavat hyvän kokonaiskuvan nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä, jota vasten henkilöstöjohtamisen eri osa-alueita, omia toimintatapoja ja yrityksen prosesseja.

Savonlinnassa tarjolla olevat Henkilöstöjohtaminen 7 op –verkko-opinnot ovat osa Vaasan yliopiston Johtamisen perusopintojen kokonaisuutta. Kurssin aikana käydään läpi henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit, henkilöstönäkökulma yrityksen strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssin lopussa opiskelijan käyttää henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään, osaa kuvata henkilöstöjohtamisen osa-alueet, prosessit ja tyypilliset käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Kurssin lopussa opiskelija tuntee myös yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan.

Alalle suuntautuvia silmällä pitäen kurssilla perehdytään myös henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin. Kurssi myös kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua, ryhmätyötaitoja ja IT-taitoja Moodle ympäristössä, joten sen avulla pääsee hyvin perille myös nykyaikaisen yliopisto-opiskelun menetelmistä ja rytmistä.

Lisätietoja Henkilöstöjohtaminen 7 op –verkko-opinnoista löytyy koulutuskalenteristamme.