Oppia laatujohtamiseen

Onko Lean tuttu käsite? Tai Six Sigma? Molemmat ovat tärkeitä organisaation toiminnan kehittämisen välineitä. Niitä hyödynnetään laatujohtamisessa ja prosessien kehittämisessä.

Avoin yliopisto tarjoaa kokeneille mahdollisuuden päivittää osaamista ja uusia haasteita vastaan ottaville mahdollisuuden saada oppia työtehtäviin: Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op –kurssilta saa hyvät valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti, tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen. Kurssilta saa valmiuksia ymmärtää paremmin prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa, ja varmuutta prosessi- ja laatujohtamisen tehtäviin.

Kurssilla käydään läpi laadun ja laatujohtamisen merkitys ja perusolettamukset ja tarkastellaan laatua organisaation strategiassa ja kulttuurissa sekä suhteessa tuotteiden ja palveluiden laatuun. Tietenkin tutustutaan myös laatujärjestelmiin. Prosessijohtamisen puolella käsitellään prosessien kuvausta ja johtamista, suorituskyvyn mittaamista ja henkilöstön ja tiimiä roolia ja merkitystä prosessien osana.

Lisätietoja Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op –kurssista löytyy koulutuskalenteristamme.

Kurssi on kokonaan verkkokurssi, jolla opiskellaan 24.2. – 21.4.2021 välisenä aikana. Ilmoittautuminen päättyy 1.2.2021. Kurssi kuuluu pakollisena opintojaksona Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaiseen Tuotantotalouden sivuaineopinnot 25 op -kokonaisuuteen.