Olisiko sinusta sosiaalialan työntekijäksi?

Jos sosiaaliala kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan sosiaalityön perusopintoihin. Opinnoista saa sekä hyviä eväitä mihin tahansa ammatilliseen asiakastyöhön, että mahdollisuuden toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Opinnoissa perehdyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Samalla opit ymmärtämään ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistamisen merkityksen yhteiskunnassa.

Sosiaalityön perusopintokokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta, joista kaksi toteutetaan syksyllä 2020 ja kolme 20210. Jos koko opintokokonaisuuden suorittaminen tuntuu liian suurelta urakalta, opintojaksoista voi valita mieluisimmat ja osallistua niihin. Kiinnostaisiko Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Sosiaalityön teoreettiset perusteet, Sosiaalioikeus sosiaalityössä, Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden tukemisen perusteet tai Tutkiva sosiaalityö?

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Yksittäisillä opintojaksoilla perehdytään sosiaalityön eri näkökulmiin, mutta koko perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt laajasti sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Kokonaisuuden suorittanut opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia, sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.

Olisiko tässä uuden uran tai ammatillisen täydennyskoulutuksen paikka? Lue lisää sosiaalityön perusopinnoista koulutuskalenteristamme!