Muutoksia avoimen yliopiston opinnoissa lukuvuonna 2021-2022

Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaisten Avoimen yliopiston opintojen opiskelu muuttuu ensi syksynä.

Kokonaisiin opintokokonaisuuksiin ei jatkossa voi enää ilmoittautua. Esimerkiksi Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) tai Terveysliikunnan perusopinnot (30 op) -kokonaisuudet tulevat kyllä edelleen olemaan olemassa. Niihin ei enää ilmoittauduta sellaisenaan, vaan kokonaisuuteen kuuluviin opintojaksoihin pitää ilmoittautua jokaiseen erikseen. Opintokokonaisuudesta voi saada suoritusmerkinnän, kun on ilmoittautunut ja suorittanut kaikki siihen sisältyvät opintojaksot.

Opintojaksoilla opiskelu tulee jatkossa olemaan hyvin suurelta osalta aikatauluun sidottua. Tämä tarkoittaa sitä, että opintojaksoille tulee olemaan päättymisajankohdaltaan tarkasti rajoitettu ilmoittautumisaika, jonka jälkeen ei ole enää mahdollista päästä mukaan opintojaksolle lukuvuoden aikana. Myös opiskelu opintojaksoilla tulee olemaan ajallisesti rajattua niin, että tehtävät on suoritettava tietyn ajanjakson kuluessa ja annetussa järjestyksessä.

Julkaisemme ensi lukuvuoden opintojaksot koulutuskalenterissamme mahdollisimman pian, ja täydennämme tietoja sitä mukaa kun opetusohjelma Itä-Suomen yliopistossa valmistuu.