Mitä muuta kuin korona pitää terveyttä edistävän kouluyhteisön huomioida?

Koronaepidemian vaatimien varotoimenpiteiden tuoksinassa ei pidä unohtaa, että kouluyhteisön terveyttä edistävät ominaisuudet ovat muutakin kuin maskeja ja käsien pesua. Erilaiset kansalliset ja kansainväliset lait, suositukset, ohjelmat ja suunnitelmiin ohjaavat terveyden edistämisen periaatteita ja käytäntöjä koulussa. Psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia pitää pystyä edistämään, ja edistämisen tulee perustua ajankohtaiseen tutkimustietoon.

Avoimen yliopiston Terveyttä edistävä kouluyhteisö (4 op) –kurssilla perehdytään terveyttä ja oppimista tukeviin periaatteisiin, keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Kurssin käytyään osallistuja ymmärtää ja osaa kriittisesti pohtia kouluyhteisön terveyden edistämisen mahdollisuuksia ja haasteita, ja tarvittaessa hankkii valmiuksia kehittää kouluyhteisön terveyden edistämistä. Verkkokurssin sisältöä ovat kouluyhteisön terveyden edistämisen teoreettiset perusteet, ajankohtaiset teemat ja tutkimus sekä kouluyhteisön kansalliset ja kansainväliset terveyden edistämisen asiakirjat.

Kurssi soveltuu hyvin sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville tai alalle suuntautuville sekä asiasta kiinnostuneille. Sen voi suorittaa itsenäisesti, suorituksella avoimessa yliopistossa varatulla ajanjaksolla. Voit lukea Terveyttä edistävä kouluyhteisö (4 op) –kurssista koulutuskalenterista. Siellä pääsee myös ilmoittautumaan.

Kurssi kuuluu valinnaisena opintojaksona Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaiseen Terveyden edistäminen ja terveystieto -kokonaisuuteen.