Matematiikan kertausta lukion alkuun ja loppuun

Tänä kesänä sekä syksyllä lukioon aikovat, että syksyllä lyhyen matematiikan kirjoittavat voivat saada kesäyliopistolta tukea matematiikan opintoihin verkkokurssilla.

Heinäkuussa kerrataan osaavan opettajan johdolla perusopetuksen oppimäärästä niitä taitoja, joita lukion matematiikassa eniten tarvitaan. Sisältöinä lausekkeet, yhtälöt, murtoluvut sekä geometrian perusteita. Kurssi koostuu verkkotapaamisista, verkkoluennoista, opetusvideoista sekä harjoitus- ja viikkotehtävistä. Jokaiselle viikolle annetut viikkotehtävät opettaja arvioi ja antaa niistä sanallisen palautteen. Reaaliaikaisia tapaamisia on kahtena iltana viikossa, mutta kurssille voi osallistua, vaikkei tapaamisiin pääsisikään. Verkkotapaamiset nauhoitetaan ja opiskelija voi katsella nauhoitteet haluamanaan ajankohtana.

Rutiinia lukiomatematiikassa tarvittaviin taitoihin: lue tästä lisää Matematiikan kertausta lukioon aikoville –kurssista.

Lyhyen matematiikan abikurssi on elokuun alussa. Abikurssilla kerrataan lyhyen matematiikan keskeisiä sisältöjä ja valmistaudutaan syksyn ylioppilaskokeisiin. Kurssi koostuu verkkotapaamisista, verkkoluennoista, opetusvideoista sekä harjoitus- ja viikkotehtävistä. Osallistuja saa joka viikko uudet viikkotehtävät, jotka opettaja arvioi ja antaa niistä sanallisen palautteen. Reaaliaikaisia tapaamisia on kahtena iltana viikossa, mutta kurssille voi osallistua, vaikkei tapaamisiin pääsisikään. Verkkotapaamiset nauhoitetaan ja opiskelija voi katsella nauhoitteet haluamanaan ajankohtana. Kurssimateriaali on opiskelijan käytössä syksyn matematiikan kokeeseen saakka.

Lue tästä lisää Lyhyen matematiikan abikurssista.