Markkinointioppia Vaasan yliopistosta

Uusien avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien esittelyvuorossa on tänään Vaasan yliopiston 25 opintopisteen laajuinen Markkinoinnin opintokokonaisuus. Näihin opintoihin voi tulla mukaan kuka tahansa markkinoinnista kiinnostunut, iästä ja koulutustaustasta riippumatta.

Markkinoinnin tehtävissä korostuu usein luova ongelmanratkaisu, analyyttinen ajattelu, suhdejohtamisen taidot, vuorovaikutteinen kommunikaatio sekä kuluttaja- ja asiakaslähtöiset toimintatavat. Vaasan yliopiston opetusohjelman ytimessä onkin näiden kyvykkyyksien rakentaminen. Koulutuksessa tietysti perehdytään markkinoinnin eri osa-alueisiin, mutta samalla myös harjaannutetaan erilaisten opetus- ja oppimismenetelmien markkinoinnin tehtävissä tarvittavia yleisiä taitoja. Markkinoinnin opinnot ovat verkko-opintoja, joiden aikana osallistutaan verkkokeskusteluihin, tehdään tehtäviä ja harjoitustöitä sekä suoritetaan verkkotentti. Verkko-osallistumiseen riittävät internetin käytön perustaidot. Osa kurssikirjallisuudesta on englanniksi.

Voit lukea lisää Markkinoinnin opintokokonaisuudesta koulutuskalenteristamme. Tarkimmat tiedot opinnoista löydät kunkin opintojakson kohdalta.

Opinnot sopivat esimerkiksi lukion jälkeisen välivuoden hyödyntämiseen, oman ammattitaidon täydentämiseen, alan vaihdon mahdollistamiseen tai ihan yleissivistyksen kasvattamiseen.

Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Tutustu muihin uusiin opintokokonaisuuksiin:

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot 26 op -opintokokonaisuus on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää yrityksen toimintaa, haluat henkilöstöammattilaiseksi, tähtäät kansainvälisiin tehtäviin tai haluat liiketalouden kouluttajaksi tai yrittäjäksi.

Tuotantotalous 25 op -opintokokonaisuus kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Koulutus antaa kattavat perustiedot tuotantotalouden koko alueesta: projektitoiminta, tuotekehitys, prosessi- ja laatujohtaminen, työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus.

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op sopivat opetettavien aineiden valikoimaansa laajentavalle opettajalle tai kenelle tahansa, joka pohtii maailman menoa monelta kantilta. Elämänkatsomustiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.