Luovuus voimavaraksi – tutustu ja innostu

Tänä vuonna tarjonnassa on kaksi luovuus voimavaraksi -kurssia. Keväällä on kolme illan mittainen tutustumiskurssi verkossa ja syksyllä kolmen viikonlopun intensiivikurssi. Intensiivikurssille voi osallistu ilman, että on käynyt tutustumiskurssin – mutta tutustumiskurssilla voi ensin käydä kokeilemassa, sopiiko menetelmä itselle. Aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä ei siis tarvita, kiinnostus asiaan ja avoin mieli leikillisyydelle ja luovuudelle riittävät!

Tutustumiskurssilla tutustutaan taideterapiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Piirtämisen, maalaamisen, muovailun ja muun kuvailmaisun keinoin haetaan elämyksiä ja oivalluksia sekä uusia näkökulmia omaan itseen, ihmissuhteisiin ja elämäntilanteeseen. Intensiivikurssilla syvennetään menetelmien tuntemusta ja etsitään tapoja löytää ja avata luovuutta, parantaa itsetuntemusta ja lisätä jaksamista arjessa/työssä kuvatyöskentelyn avulla.

Molemmat kurssit sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään omaa luovuuttaan. Kurssit antavat välineitä oman elämän pohdintaan, mutta sopii erinomaisesti kehittämään myös useilla eri aloilla hyödynnettäviä ammatillisia menetelmiä. Intensiivikurssi sopii esim. sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opetusalalle, vammaisten kanssa työskenteleville, päihdetyöhön ja kaikille muille auttavissa ammateissa työskenteleville.

Molemmilla kursseilla ratkaisukeskeisyys ja myönteisten ajatusmallien pohdiskelu ovat tärkeässä osassa. Rentous, positiivisuus, luottamuksellisuus ovat kurssien perusta.

Lue lisää kursseista koulutuskalenteristamme:
Luovuus voimavaraksi -tutustumiskurssi
Luovuus voimavaraksi – intensiivikurssi

Molemmilla kurssilla käytetään omia välineitä. Tarvittavista välineistä saa erillisen luettelon kurssikirjeen mukana ilmoittautumisen jälkeen. Helposti löydettävillä perusjutuilla pärjää hyvin!
Tutustumiskurssi on verkossa, ja etäopiskelua varten tarvitsee sekä tietokoneen että älypuhelimen. Kurssilaisen kesken muodostetaan watsup-ryhmä, jota käytetään kurssitehtävien jakoalustana.