Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena

Kaikkien lasten ja nuorten parissa kasvatustyötä tekevien on hyvä tuntea keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminta ja niiden merkitys lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä. Suosittelemme siis esim. opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä näiden alojen opiskelijoille ilmoittautumista mukaan Avoimen yliopiston opintoihin.

Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaisella Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op -kurssilla perehdytään palvelujärjestelmän kokonaisuuteen ja sen eri toimijoiden rooleihin ja tehtäviin ja keskinäiseen yhteistyöhön. Tutuksi tulevat lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, kasvatus, koulu ja varhaiskasvatus, oppilashuolto, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö.

Kurssi suoritetaan tiiviissä tahdissa huhti-toukokuussa. Opiskelu on verkko-opintoja, joihin kuuluu luentotallenteiden katselu, kirjallisuuteen perehtyminen, vertaistyöskentely verkossa, oppimistehtävä ja esseen kirjoittaminen.

Kurssi sopii ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten lisäksi myös muille aiheesta kiinnostuneille. Verkko-opintoihin kuuluvassa vertaistyöskentelyssä pääsee kuulemaan muiden opiskelijoiden näkemyksiä tukijärjestelmästä ja sen toiminnasta, ja näin rakentamaan itselleen laajempaa näkemystä, kuin itsenäisesti asiaan perehtymällä!

Jos kiinnostuit, ilmoittaudu Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena -kurssille koulutuskalenterissamme. Kevätlukukauden kursseista suurin osa on jo käynnissä, joten jos haluaa opiskella ennen kesää, nyt kannattaa tarttua tilaisuuteen!