Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien verkkokoulutukset

Tänä keväänä lasten ja nuorten parissa työskentelevillä on erinomainen mahdollisuus täydentää osaamistaan verkkokursseilla. Kurssitarjonnan punaisena lankana on lisääntynyt lasten levottomuus ja keskittymisvaikeudet, sekä lasten ja nuorten kohtaamat haastavat tilanteet, joihin tarvitaan tukea.

Koulutukset on tarkoitettu pääasiassa varhaiskasvattajille, opettajille ja kerho- ja harrastusohjaajille. Koulutuksista on hyötyä myös muille lasten ja nuorten ja/tai heidän vanhempiensa kanssa työskenteleville. Osallistua voivat myös muuta aiheista kiinnostuneet.

Lapsen rauhoittumisen tukeminen! – Työkaluja lapsen rauhoittumistaidon ja keskittymisen vahvistamiseen
Haluatko saada konkreettisia keinoja lapsen rauhoittumistaidon, keskittymiskyvyn ja tunnekehoyhteyden vahvistamiseen?
Koulutus ti 9.2.2021 klo 12.00 – 16.00 etäyhteydellä (Teams). Tarvitset  muistiinpanovälineet, paperia ja väriliituja.
Teoria-alustukset vireystilasta ja sen säätelystä, lapsen aivojen toiminnasta haastavissa tunnetilanteissa, lapsen rauhoittumisen tukemisesta ja tunnekehoyhteydestä ja sen vahvistamisesta. Harjoitteita rentoutumiseen, tietoisuustaitoihin, tunnekehoyhteyteen ja keskittymisen vahvistamiseen. Harjoitukset ovat suoraan vietävissä lasten kanssa työskentelyyn tai kodin arkeen.
Kouluttajana mindfulness-ohjaaja, Lasten Tunnetaito-ohjaaja Heli Mäkelä, Kasvun Taika.

Lasten ja nuorten terapeuttinen tukeminen – voimavarakeskeinen työote 3 op
Voimavarakeskeinen työote mahdollistaa lapsen, nuoren ja heidän vanhempansa auttamisen ja kohtaamisen terapeuttisesti ja arvostavasti haastavissakin tilanteissa. Työote mahdollistaa psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti tukevia toimintamalleja.
Webinaarit pe 5.3.2021, ti 6.4.2021, ti 27.4. 2021, ma 7.6.2021 klo 9-16
Teemat: Miksi ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote on toimiva? Työotteen perusta. Lasten ja nuorten mielenterveyden erityiskysymyksiä ja niihin soveltuvia terapeuttisia toimintamalleja. Sovelluksia lasten ja nuorten ongelmien avuksi. Verkostojen kanssa työskenteleminen. Kehityspsykoterapeuttisen työskentelyotteen (DDP) soveltaminen.
Kouluttajina kouluttajapsykoterapeutit (VET; Kela, Valvira) Annukka Jäske ja Anita Hedman.

Lapsen kiukku ja sen kesyttäminen
Miten lapsen tunnesäätelyä voi tukea? Miten lapsi voi oppia tunnistamaan omaa vireystilaansa ja säätelemään sitä? Mitä aivoissa ja kehossa tapahtuu kiukun hetkellä? Miten kiukkua voi ilmaista ja purkaa rakentavilla tavoilla?
Koulutus ti 16.3.2021 klo 12.00 – 15.00 etäyhteydellä. Varaa koulutusta varten muistiinpanovälineet, paperia ja väriliidut.
Koulutuksen aikana teemme erilaisia toiminnallisia kehoon ja tunnesäätelyyn liittyviä harjoituksia, piirrämme ja väritämme kiukkua, työstämme tapoja kiukun rakentavaan kohtaamiseen, ilmaisemiseen ja purkamiseen ja saat runsaasti erilaisia ideoita, miten eri tavoin voit käsitellä kiukkua ja tunnesäätelyä lasten kanssa.
Kouluttaja on mindfulness-ohjaaja, Lasten Tunnetaito-ohjaaja Heli Mäkelä, Kasvun Taika.

Lastensuojelulain ABC
Saa kokonaiskuva lastensuojelulain säännöksistä ja siinä olevista prosesseista ja velvoitteista. Laki käsitellään päivän aikana käytännönläheisesti huomioiden myös kaikkia niitä keskeisiä kysymyksiä, joita lapsen suojelun arjessa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja muut lapsen parissa työskentelevät tahot kohtaavat.
Koulutus ti 16.3.2021 klo 9.00 – 15.00, verkossa.
Tämä koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä lastensuojelun esimiehille. Koulutus soveltuu myös lasten sijaishuoltopaikkojen henkilökunnalle ja muille lasten ja lasten perheiden parissa toimiville.
Kouluttaja on OTK Kati Saastamoinen.

Koulutusten tarkemmat tiedot, hinta ja ilmoittautuminen löytyvät koulutuskalenterista.

Tutustu myös lähiopetuksena järjestettäviin täydennyskoulutuksiin:

Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti/valmentaja 20 op
7.9.2021 – 7.6.2022, 10 seminaaripäivää, 8 vertaisryhmätapaamista, 50 tuntia asiakastyöskentelyä, harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö.
Tavoitteena on vastata nuorten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja nuorten varhaisen tuen palveluille. Koulutuksen painopiste on käytännönläheisissä ja turvallisissa asiakastyön interventioissa, jotka on tieteellisesti todettu tehokkaiksi.

Nepsy arkea
18.3.- 19.3.2021 klo 9-16, Savonlinnan kesäyliopisto
Koulutus lisää ymmärrystä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten kohtaamiseen. Tavoitteena on löytää uusia keinoja arjen ennakointiin ja strukturointiin, tilojen esteettömyyteen aistitoimintojen ja keskittymisen näkökulmasta sekä uusia keinoja reagoida arjen haastaviin tilanteisiin. Opit toiminnallisia keinoja haastavien tilanteiden rauhoittamiseen sekä lasten ja nuorten itsetunnon tukemiseen, ja pääset kokeilemaan arkeen sopivia rentoutuskeinoja.