Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)

Ilmoittaudu koulutukseen »
Kuvaus
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun perusteita ja eroja
-eritellä argumentoinnin perusteita
-tarkastella tutkimusten tieteenfilosofisia ja tieto-opillisia perusoletuksia
-arvioida omia tietoa ja todellisuutta koskevia uskomuksiaan
-kuvata kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisia päälinjoja ja erilaisia tutkimusmenetelmiä
-poimia tutkimuksista olennaisia tietoja ja tulkita niitä
-rakentaa omaa asiantuntijuuttaan tutkimuksiin ja tutkimiseen perustuen.
Aika
18.02. - 17.03.2020
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto, Puistokatu 5, Savonlinna.
Sisältö

Katso opintojakson sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta.

Emoyliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lisätietoja

Opintojakso sisältyy Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuteen.

Lisätietoja hakeutumisesta
Suunnittelija Erja Tynkkynen, 044 7730 997, erja.tynkkynen@savonlinna.net
Hinta
Opintomaksu 105 € (sis. Jyväskulän yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
HUOM. Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautumiset
03.02.2020 mennessä Ilmoittaudu koulutukseen »
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme koko kurssimaksun.
Opintojakso toteutetaan, mikäli perusopintokonaisuus toteutuu. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio