Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)

Kuvaus
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-eritellä asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin tutkimuksen näkökulmia
-kuvata asiantuntijuutta ja ammatillista identiteettiä ilmiönä tieteellisten käsitteiden avulla
-tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja ammatilliseen identiteettiin sekä syventää niitä tutkimuksellisesta näkökulmasta
-tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin rakentajana.
Aika
21.11.2019 - 14.05.2020
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto, Puistokatu 5, Savonlinna.
Sisältö

Katso opintojakson sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta.

Emoyliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lisätietoja

Opintojakso sisältyy Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuteen.

Lisätietoja hakeutumisesta
Suunnittelija Erja Tynkkynen, 044 7730 997, erja.tynkkynen@savonlinna.net
Hinta
Opintomaksu 105 € (sis. Jyväskulän yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
HUOM. Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautumiset
11.11.2019 mennessä
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme koko kurssimaksun.
Opintojakso toteutetaan, mikäli perusopintokonaisuus toteutuu. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Tulostettava versio