Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)

Ilmoittaudu koulutukseen »
Kuvaus
Opintojakso kuuluu temaattiseen kokonaisuuteen KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op). Temaattisen kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

-hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana
-tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia ilmiöitä sekä kasvatus- ja koulutusinstituutioita yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja teorioita käyttäen
-eritellä lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niissä tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia.
Aika
21.01. - 11.02.2020
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto, Puistokatu 5, Savonlinna.
Sisältö

Katso opintojakson sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta.

Emoyliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lisätietoja

Opintojakso sisältyy Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuteen.

Lisätietoja hakeutumisesta
Suunnittelija Erja Tynkkynen, 044 7730 997, erja.tynkkynen@savonlinna.net
Hinta
Opintomaksu 75 € (sis. Jyväskulän yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
HUOM. Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautumiset
07.01.2020 mennessä Ilmoittaudu koulutukseen »
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme koko kurssimaksun.
Opintojakso toteutetaan, mikäli perusopintokonaisuus toteutuu. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio