Kasvatustieteen perusopinnot (25 op) 2019-2020, JY

Kuvaus

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
- hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
- tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
- osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
- osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti

Aika
03.09.2019 - 31.07.2020
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto, Puistokatu 5, Savonlinna.
Sisältö

Katso opintokokonaisuuden sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta.

Savonlinnan kesäyliopistossa Kasvatustieteen perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Savonlinnan ryhmän kokoontumisten alustava aikataulu.

Emoyliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lisätietoja
Suunnittelija Erja Tynkkynen, 044 7730 997, erja.tynkkynen@savonlinna.net

Koulutus toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on riittävä määrä.
Hinta
Opintomaksu 435 € (sis. Jyväskylän avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).
Ilmoittautumiset
30.09.2019 mennessä
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme koko kurssimaksun.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Tulostettava versio