Kiinnostaako vientimarkkinointi?

Avoimen yliopisto kurssilla pääsee kehittämään tietojaan ja taitojaan vientimarkkinoinnissa. Opiskelun tavoitteena on, että osallistujat oppivat analysoimaan yrityksen vientiympäristöä, arvioimaan mahdollisuuksia, kehittämään eettisen ja kestävän tavan valita vientimarkkinansa ja pystyvät tuottamaan elinkelpoisen vientistrategian.

Vientimarkkinointi 5 op –kurssin sisällön muodostavat seuraavat elementit:

  • vientimarkkinoinnin prosessi ja vientiympäristö
  • yrityksen vientivalmiuden arvioiminen ja kohdemarkkinan valinta
  • vientitoiminnan organisoiminen ja kanavien hallinta
  • vientimarkkinoinnin suunnittelu
  • vientituotanto, vienninedistäminen ja hinnoittelu
  • viennin rahoittaminen
  • kestävyys ja yhteiskuntavastuu
  • vientidokumentit ja prosessit

Kurssi on verkkokurssi, jonka voi suorittaa kokonaan etäopiskeluna. Kurssin oppimateriaalit ovat englanninkielisiä. Kurssi on osa Vaasan yliopiston Markkinoinnin 25 op opintokokonaisuutta, ja sen vaatimukset ovat samat kuin Vaasan yliopiston tutkinto-opetuksessa.

Voit lukea lisää Vientimarkkinointi 5 op –kurssista koulutuskalenteristamme.