Kasvatustiedettä ja paljon muuta avoimesta yliopistosta

Avoimen yliopiston tarjonnassamme on tulevana lukuvuonna paljon uuttaa, ja vanhat suosikitkin ovat saatavilla. Uutta lukuvuonna 2020-2021 ovat on Tuotantotalouden, Johtamisen, Markkinoinnin ja Elämänkatsomustiedon 25 op kokonaisuudet. Tuotantotalouden ja Elämänkatsomustiedot opinnot tuodaan tarjolle Oulun yliopistosta, Johtamisen ja Markkinoinnin opinnot Vaasan yliopistosta.

Itä-Suomen yliopistosta tarjolla ovat Työ- ja organisaatiopsykologian 25 op, Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op ja Opetushallinnon perusopinnot 25 op. Myös Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (varhaiskasvatus) 25 op ja Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 25 op tulevat haettaviksi sikäli kun järjestämislupa Itä-Suomen yliopistosta saadaan.

Avoimen yliopiston opinnot sopivat välivuotta pitävälle, ammattia vaihtavalle tai osaamistaan laajentavalle. Kokonaisuuksien sijaan voi valita yksittäisiä opintojaksoja tarpeen, kiinnostuksen ja jaksamisen mukaan. Avoimen yliopiston opinnoista voi lukea Avoimen yliopiston tarjonta –sivuiltamme.

Tutustu uusiin opintokokonaisuuksiin:

Markkinoinnin 25 op –opintokokonaisuus sopii niille, joita markkinointi kiinnostaa tai niille, jotka kaipaavat markkinointiosaamiseensa päivitystä. Markkinoinnin yliopisto-opinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa tiedon, ymmärryksen, sovellutuksen ja analyysin kautta kehitetään valmiuksia luovaan ongelmanratkaisuun ja itsenäiseen ajatteluun markkinoinnin tehtäväkentällä.

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot 26 op -opintokokonaisuus on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää yrityksen toimintaa, haluat henkilöstöammattilaiseksi, tähtäät kansainvälisiin tehtäviin tai haluat liiketalouden kouluttajaksi tai yrittäjäksi.

Tuotantotalous 25 op -opintokokonaisuus kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Koulutus antaa kattavat perustiedot tuotantotalouden koko alueesta: projektitoiminta, tuotekehitys, prosessi- ja laatujohtaminen, työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus.

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op sopivat opetettavien aineiden valikoimaansa laajentavalle opettajalle tai kenelle tahansa, joka pohtii maailman menoa monelta kantilta. Elämänkatsomustiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.