Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, millaisia yhteiskunnallisia tavoitteita kasvatusjärjestelmän taustalla on? Haluaisitko tietää, millaisia suuntauksia ja koulukuntia on kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisessa tutkimuksessa?

Kasvatuksen yhteiskunnallisten perusteiden tunteminen on luonnollisesti tärkeää kaikille kasvatus- ja koulutusalalle suuntautuneille, mutta aiheen opiskelusta on hyötyä kaikille jotka haluavat ymmärtää koulutuksen yhteiskunnallisia sidonnaisuuksia. Kasvatuksen yhteiskunnalliset tavoitteet ovat hiukan erilaisia, jos niitä tarkastellaan pienten lasten eli varhaiskasvatuksen tai varsinaisen koulutusjärjestelmän näkökulmasta. Tästä syystä avoimessa yliopistossa on aiheesta tarjolla kaksi vaihtoehtoista kurssia, toinen varhaiskasvatukseen liittyviin kysymyksiin pureutuva, ja toinen kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen näkökulmasta samoja kysymyksiä pohtiva 3 op kurssi.

Molemmilla Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet –kursseilla tavoitteena on, että sillä opitaan tuntemaan yhteiskuntatieteellisen ja kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä, taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia ja koulutuksen yksilöllisiä merkityksiä. Lisäksi osallistuja oppii tunnistamaan ja arvioimaan koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Eritysesti kurssi tarjoaa eväitä kriittisen ajattelun kehittämiseen.

Jos haluat tieteellistä tietoa yhteiskunnallisen ajattelusi tueksi tai haluat opiskella kasvatustieteellisiä aiheita, ilmoittaudu mukaan kursseille! Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet / varhaiskasvatus ja Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet / kasvatus- ja aikuiskasvatustiede –kurssit löytyvät koulutuskalenteristamme avoimen yliopiston sivulta.