Johtamisoppia opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille

Opetushallinnon perusopintokokonaisuuteen sisältyy Johtamisen perusteet –kurssi, jonka opeista on hyötyä melkein kaikille. Ei tarvitse olla kiinnostunut opetushallinnosta voidakseen hyötyä johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteiden tai johtamisen perustehtävien tuntemisesta. Vaikka kurssin viitekehys on hallinnossa, sillä otetaan vahvasti esille myös johtamisen yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Myös palvelua toteutetaan, tai palveluliiketoimintaa harjoitetaan, globaalien vaikutussuhteiden verkostossa, jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

Johtamisen perusteet –kurssin oppimisen sisältöä ovat:

  • Johtamisen tehtävät ja tasot
  • Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen
  • Johtajuusajattelun ja –mallien kehitys
  • Organisaation sosiaalinen rakenne
  • Henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen
  • Oppiva organisaatio
  • Johtaminen globaalissa ympäristössä
  • Etiikka
  • Yrityksen yhteiskuntavastuu

Kiinnostaisiko? Lue lisää Johtamisen perusteet (6 op) –kurssista!

Kurssi sopii myös tuleville opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille!