Johtamisen ja organisaatioiden perusopinnot yritysten toiminnasta ja yrittämisestä kiinnostuneille

Savonlinnassa on tänä syksynä perinteisten, Itä-Suomen yliopiston opintojen lisäksi tarjolla aivan uusia avoimen yliopiston opintokokonaisuuksia. Ensimmäisenä esittelyssä on Vaasan yliopiston 26 opintopisteen laajuiset Johtaminen ja organisaatiot –perusopinnot.

Johtaminen ja organisaatiot –perusopintoihin voi avoimen yliopiston periaatteiden mukaisesti osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Opinnot on tarkoitettu niille, jotka haluavat ymmärtää yrityksen toimintaa, pyrkivät urallaan henkilöstöammattilaiseksi, tähtäävät kansainvälisiin tehtäviin tai haluavat liiketalouden kouluttajaksi tai yrittäjäksi. Koulutus antaa kattavat perustiedot tuotantotalouden koko alueesta: projektitoiminta, tuotekehitys, prosessi- ja laatujohtaminen, työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus. Opintojen aikana osallistuja oppii yrityksille tärkeän tiedon hallintaa, analysointia ja hyödyntämistä. Asioita tarkastellaan erilaisten yritysten, toimialojen ja kulttuurien näkökulmasta.  Opinnot ovat verkko-opintoja, joihin liittyy luentoja (etäyhteydellä), kirjallisuuteen tutustumista, harjoitustehtäviä, esseiden kirjoittamista ja ryhmätyöskentelyä verkossa, mm. myyntipuhevideon tekeminen ja vertaisarvioinnin antaminen muiden opiskelijoiden videoista. Verkko-opiskeluun riittävät perustaidot Internetin ja sähköpostin käytössä. Voit lukea lisää Johtaminen ja organisaatiot –perusopinnoista koulutuskalenteristamme. Tarkimmat tiedot opinnoista löydät kunkin opintojakson kohdalta.

Opinnot sopivat esimerkiksi lukion jälkeisen välivuoden hyödyntämiseen, oman ammattitaidon täydentämiseen, alan vaihdon mahdollistamiseen tai ihan yleissivistyksen kasvattamiseen.

Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Tutustu muihin uusiin opintokokonaisuuksiin:

Markkinoinnin 25 op –opintokokonaisuus sopii niille, joita markkinointi kiinnostaa tai niille, jotka kaipaavat markkinointiosaamiseensa päivitystä. Markkinoinnin yliopisto-opinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa tiedon, ymmärryksen, sovellutuksen ja analyysin kautta kehitetään valmiuksia luovaan ongelmanratkaisuun ja itsenäiseen ajatteluun markkinoinnin tehtäväkentällä.

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot 26 op -opintokokonaisuus on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää yrityksen toimintaa, haluat henkilöstöammattilaiseksi, tähtäät kansainvälisiin tehtäviin tai haluat liiketalouden kouluttajaksi tai yrittäjäksi.

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op sopivat opetettavien aineiden valikoimaansa laajentavalle opettajalle tai kenelle tahansa, joka pohtii maailman menoa monelta kantilta. Elämänkatsomustiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.