Inhimillinen, ei-inhimillinen, ympäristöfilosofia

Ympäristöfilosofia on suhteellisen uusi filosofian ala. Ihmisen ulkopuolista ympäristöä ja ihmisen suhdetta siihen on toki pohdittu aina, mutta modernin ympäristöfilosofian suuntauksen synty liittyy ympäristötietoisuuden nousuun 1960-luvulla.

Ympäristöfilosofian tutkimuskohteita ovat erilaiset luontoon ja ympäristönsuojeluun liittyvät eettiset, esteettiset ja yhteiskuntafilosofiset kysymykset. Jos ole kiinnostunut sellaisista kysymyksistä kuin ympäristöongelmien tai ympäristökriisin syyt, luonnon moraalinen arvo, ympäristöpolitiikka tai luonnon ja kulttuurin suhde, avoimessa yliopistossa on tarjolla jotain sinulle sopivaa opiskeltavaa.

Johdatus ympäristöfilosofiaan (5 op) –kurssilla perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin. Kurssin avulla oppii ymmärtämään ympäristöfilosofian keskeisiä ongelmia ja ympäristöfilosofisten suuntausten pääpiirteitä. Kurssi antaa hyvät eväät ympäristökysymyksiin liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun rationaaliseen tarkasteluun, ja keskusteluun osallistumiseen.

Lue lisää Johdatus ympäristöfilosofiaan (5 op) –kurssista koulutuskalenterista.

Kurssi kuuluu pakollisena opintojaksona Oulun yliopiston Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25 op -kokonaisuuteen.