Etusivu > Hankkeet > Savonlinnan kesäyliopiston pilottihanke

Savonlinnan kesäyliopiston pilottihanke

Pilottihake on Opetusministeriön, Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken kunnan rahoittama kehittämishanke, jonka tavoitteena on Savonlinnan kesäyliopiston toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen aluekehityksen tukijana. Hankkeessa etsitään keinoja seudun kehittämiseksi ja luodaan yhteyksiä sellaisiin toimijoihin, joiden kanssa Kesäyliopistolla ei aiemmin ole ollut yhteistyötä. Hanke vastaa Itä-Savon seudun muuttuvaan koulutustilanteeseen vahvistamalla kesäyliopiston roolia korkea-asteen vastuullisena koulutustoimijana alueella.

Hankkeen tavoitteena on myös tiedon tuottaminen muille kesäyliopistoille, ja kaikkia kesäyliopistoja hyödyntävien käytänteiden ja uusien avauksien kuvaaminen ja jakaminen. Samalla vahvistetaan kesäyliopiston näkyvyyttä ja uudistetaan sen imagoa Savonlinnan alueella.

Hanke toteutetaan 2018–2019.