Etusivu > Hankkeet > Monilukutaito ja TVT varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen työvälineenä (Moditi II)

Monilukutaito ja TVT varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen työvälineenä (Moditi II)

”Moditi II” on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke, joka on jatkoa aiemmin Savonlinnassa, Iisalmessa ja Rovaniemellä järjestetylle Moditi -hankkeelle. Hankkeessa järjestetään 8 op laajuinen täydennyskoulutusohjelma varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille. Hanketta koordinoi Lapin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut, joka yhdessä Savonlinnan kesäyliopiston kanssa toteuttaa koulutuksen Rovaniemellä, Kuopiossa ja Joensuussa. Hanke toteutetaan 2018–2019.

Hankkeen koulutus sisältää seuraavat osiot:

  • Lasten digitaalinen toimijuus, tuottaminen ja osallisuus 2 op
  • Tarinankerronta osana monilukutaitoa 4 op
  • Laaja-alaisen osaamisen oppimisympäristöt 2 op