Etusivu > Hankkeet > GE­RO­NET – ikääntyvien digiosaamisen kehittämishanke

GE­RO­NET – ikääntyvien digiosaamisen kehittämishanke

Geronet-hankkeen tavoitteena on luoda tutoroinnin ja koulutusten verkosto, joka perustuu aitoon vertaisohjaukseen ja ikääntyville mahdollisimman miellyttäviin oppimistilanteisiin.

Mallissa koulutetaan tutoreita, jotka ovat mukana ikääntyville järjestettävillä digitaitoja kehittävillä kursseilla. Hanke yhdistää poikkeuksellisen laajasti eri alojen toimijoita ja sitä kehitetään yhteistyössä kesäyliopistoverkoston kanssa. Hanketta koordinoi Jyväskylän kesäyliopisto.

Ikääntyneiden digiosaamisen kehittäminen

  • edistää yhteiskunnallisen tasa-arvon toteutumista
  • vahvistaa ikääntyvien itsenäisyyttä ja osallisuutta sekä
  • ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Hankkeessa kootaan alueelliset ikääntyville vertaistukea antavat tahot alueellisiksi verkostoiksi, joissa tutoreilla tai tutoreiksi aikovilla on mahdollisuus saada koulutusta, tuotetaan ikääntyvien tarpeet ja oppimisen huomioiva oppimateriaalitietopankki eri organisaatioissa toimivien kouluttajien käyttöön.
Hankkeessa hyödynnetään tutoroinnin toimintamallia, jota on kehitetty Jyväskylässä 20 vuotta. Mallia kehitetään edelleen alueellisen koordinoinnin, tutorkoulutuksen ja materiaalipankin avulla.

Keskeistä hankkeen toteutuksessa on, ettei luoda uusia, aiempien toimintojen kanssa kilpailevia tai päällekkäisiä toimintoja, vaan Geronet-verkostot rakennetaan perehtyen paikkakunnalla jo olevaan tarjontaan ja täydentäen palveluja tarvittaessa. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevaa materiaalia ja ohjataan tietoa etsiviä tiedon lähteille. Uutta materiaalia tuotetaan harkiten käyttäjiltä kuultujen toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Geronet järjestää digiklinikoita ja työpajoja ikääntyville.
Geronet-työpajoissa opetellaan kiireettömästi digipalveluja ja digilaitteiden käyttöä. Voit lukea Geronet -työpajoista enemmän TÄSTÄ.

Geronetin digiklinikalla koulutetut tutorit auttavat sinua henkilökohtaisesti digiongelmissa. Voit lukea Geronet digiklinikoista enemmän TÄSTÄ.

 

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja GERONET-hankkeesta:
Erja Tynkkynen, puh. 044 7730 997
erja.tynkkynen@savonlinna.net