GE­RO­NET – ikääntyvien digiosaamisen kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on kääntyvien digiosaamisen kehittäminen.

Ikääntyneiden digiosaamisen kehittäminen

  • edistää yhteiskunnallisen tasa-arvon toteutumista
  • vahvistaa ikääntyvien itsenäisyyttä ja osallisuutta sekä
  • ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Hankkeessa kootaan alueelliset ikääntyville vertaistukea antavat tahot alueellisiksi verkostoiksi, joissa tutoreilla tai tutoreiksi aikovilla on mahdollisuus saada koulutusta, tuotetaan ikääntyvien tarpeet ja oppimisen huomioiva oppimateriaalitietopankki eri organisaatioissa toimivien kouluttajien käyttöön.
Hankkeessa hyödynnetään tutoroinnin toimintamallia, jota on kehitetty Jyväskylässä 20 vuotta. Mallia kehitetään edelleen alueellisen koordinoinnin, tutorkoulutuksen ja materiaalipankin avulla.

Keskeistä hankkeen toteutuksessa on, ettei luoda uusia, aiempien toimintojen kanssa kilpailevia tai päällekkäisiä toimintoja, vaan Geronet-verkostot rakennetaan perehtyen paikkakunnalla jo olevaan tarjontaan ja täydentäen palveluja tarvittaessa. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevaa materiaalia ja ohjataan tietoa etsiviä tiedon lähteille. Uutta materiaalia tuotetaan harkiten käyttäjiltä kuultujen toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Kiinnostuitko vertaistutorin tehtävästä? Luen tästä vertaistutoreiden koulutuksesta.

Tarvitsetko Digitutorin apua? Katso Geronet-klinikoiden ajat ja paikat tästä.

Haluatko oppia perusasioita laitteiden käytöstä? Tutustu työpajoihin tästä.

Lisätietoja GERONET-hankkeesta:
Erja Tynkkynen, puh. 044 7730 997
erja.tynkkynen@savonlinna.net