Dokumentoinnilla, arvioinnilla ja lasten osallisuudella varhaiskasvatuksen laatua

”Dokumentoinnilla, arvioinnilla ja lasten osallisuudella varhaiskasvatuksen laatua” on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke, jossa järjestetään 7 op laajuinen täydennyskoulutusohjelma varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Savonlinnan kesäyliopisto koordinoi hanketta ja Savonlinnan lisäksi koulutuksen toteuttaa Kainuun kesäyliopisto omassa maakunnassaan. Hanke toteutetaan 2019–2020.

Hankkeen koulutus sisältää seuraavat osiot:

  • Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa 2 op
  • Kehittävä arviointi varhaiskasvatuksessa 3 op
  • Lasten ja vanhempien osallistaminen 2 op

Tietoa hankkeen koulutuksesta