Etusivu > Hankkeet > DiKATA –HANKE AIKUISTEN DIGITAITOJEN PARANTAMISEKSI

DiKATA –HANKE AIKUISTEN DIGITAITOJEN PARANTAMISEKSI

DiKATA-hankkeen tavoitteena on parantaa työikäisen digiosaamista. Tätä varten tarjotaan ilmaisia, lyhyitä koulutuksia verkossa. Osallistumiseen riittää kiinnostus aiheeseen ja oman tietokone, tabletti tai älypuhelin. Osallistua voi omaan tahtiin vaikka kotisohvalla.

Tutustu koulutuksiin Osaamista työelämään -sivulla.

Matalan kynnyksen koulutukset sisältävät vuorovaikutteisia verkkokoulutuksia, itseopiskelupaketteja ja jonkin verran lähiopetusta. Uusia DiKATA-koulutuksia järjestetään myös hankkeen päättymisen jälkeen. Koulutukset toteutetaan Tieken luomaan digitaitotasokriteeristöön pohjautuen. Koulutuksiin osallistuvista vapaaehtoisista kootaan DiKATA-tutorverkosto, joka auttaa ja opastaa digitukea tarvitsevia erilaisissa toimintaympäristöissä. Näin syntyneitä DiKATA-verkostoja tuetaan aktiivisesti hankkeen ajan ja luodaan suunnitelma, jonka mukaan verkosto jatkaisi toimintaansa myös hankkeen jälkeen.

Koulutusten sisällöt liittyvät digitaalisen osaamisen perustaitoihin: ajanhallintaan, tiedonhankintaan ja viestintään. Koulutukset koostuvat moduleista, joissa on lähiopetusta, vuorovaikutteista verkkokoulutusta ja itseopiskelumateriaaleja.

Koulutusten jälkeen voi katsoa niistä tehtyjä tallenteita. Voit tilata itsellesi linkin tallenteiden katseluun TÄSTÄ. Tal­len­tei­den kat­so­mi­seen mo­bii­li­lait­teel­la tar­vit­set il­mai­sen Puf­fin Web Brow­ser -se­lai­men, jon­ka löy­dät lait­tee­si so­vel­lus­kau­pas­ta.

Hanke kattaa koko Suomen, sillä DiKATA-koulutuksia järjestävät maan 18 kesäyliopistoa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja koordinoi Snellman-kesäyliopisto. Toteutusaika on 1.1.2019-31.12.2020.