DiKATA –HANKE AIKUISTEN DIGITAITOJEN PARANTAMISEKSI

DiKATA -hankkeessa opetetaan digitaalisia perustaitoja ihmisille, jotka myöhemmin jakavat digiosaamista ympäristöönsä näyttämällä, perustelemalla, vertaisohjaamalla ja vieressä auttamalla. Koulutuksiin osallistujat ovat aivan tavallisia suomalaisia, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään digiosaamistaan ja saamaan ohjaustaitoja jakaakseen osaamistaan myös muille.

Koulutukset perustuvat osallistujien henkilökohtaiseen lähtötasoon ja tavoitteisiin, ja niiden sisällöt liittyvät digitaalisen osaamisen perustaitoihin: ajanhallintaan, tiedonhankintaan ja viestintään. Koulutukset koostuvat moduleista, joissa on lähiopetusta, vuorovaikutteista verkkokoulutusta ja itseopiskelumateriaaleja.Koulutusten

DiKATA-koulutuksia järjestävät maan 18 kesäyliopistoa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja koordinoi Snellman-kesäyliopisto.

Lue lisää Snellman-kesäyliopisto sivuilta.