Etusivu > Hankkeet > Arko – Alueellisesti räätälöityjä korkea-asteen opintoja

Arko – Alueellisesti räätälöityjä korkea-asteen opintoja

Hankkeella vastataan maakuntastrategian mukaisesti osaavan työvoiman saatavuuteen ja yritysten kilpailukykyyn. Hankkeen tavoitteena on tuottaa korkea-asteen koulutusmalli, jossa otetaan huomioon:

  1. Paikallinen osaamistarve
  2. Opiskeluun tarvittava tuki.

Koulutusmallilla tähdätään aiempaa vahvempaan opintoihin sitoutumiseen, jotta itsenäisen tai työn ohella tapahtuvan opiskelun keskeytyksiä saataisiin vähennettyä.

Mallia kehitetään ja testataan ICT-alan koulutuskokonaisuudella, joka kattaa tutkintokoulutukseen johtavat väyläopinnot, tutkinto-opintoihin liittyvän etäopiskelun tuen, puitteet opiskelun ja työelämän yhteensovittamiselle sekä työnantajien tarpeista lähtevät täsmäkoulutukset. Pilottikoulutukset toteutetaan niin, että niihin voi osallistua työn ohessa. Hankkeen opintoja voi suorittaa avoimen yliopiston opintoina kuka tahansa ICT-alan opinnoista kiinnostunut.

Hankkeen yhteistyökumppanina on Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon elinkeino,-liikenne- ja ympäristökeskus/ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelma, Itä-Savon yliopistosäätiö sekä Savonlinnan kaupunki. Hankeaika 1.10.2020-31.5.2023.

Ilmoittautumien syksyn 2021 väyläopintoihin on avoinna. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Lisätietoja hankkeesta:

projektipäällikkö Merja Hämes, +358 44 313 2014, merja.hames@savonlinnankesayliopisto.fi
rehtori Hanna-Riikka Karjalainen, hanna-riikka.karjalainen@savonlinnankesayliopisto.fi