Taitava Me

Taitava Me -hankkeen tavoitteet ovat 1. Nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja ylläpitäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, työelämätaitojen kehittäminen ja harrastamiseen rohkaiseminen. 2. Kehittää nuorten itseilmaisuosaamista ja...

OPPA – Oppimisen alueet ja TVT

”OPPA – Oppimisen alueet ja TVT” on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke, jossa järjestetään 9 op laajuinen täydennyskoulutusohjelma varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Lapin yliopisto koordinoi hanketta ja...

Metsäbiotalouden näyteikkuna

  Hankkeen tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa konkreettinen ja virtuaalinen metsäbiotalouden näyteikkuna, Metsänkierto. Se rakentuu konkreettisen (Punkaharjun tutkimuspuisto ja luonnonsuojelualue) ja virtuaalisen ympäristön...