Etusivu > Courses > Yksityisoikeuden perusteet (5 op)

Yksityisoikeuden perusteet (5 op)

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Yksityisoikeuden perusteet (5 op)
Kuvaus

Kurssilla käsiteltäviä aihealueita ovat yksityisoikeuden yleiset periaatteet ja käsitteet, velkasuhteisiin, oikeustoimiin, omistukseen, omistajanvaihdokseen, esineoikeudelliseen sivullissuojaan, perusteettoman edun palautukseen sekä markkinoiden sääntelyyn liittyvät kysymykset. Kurssilla tutustutaan myös perhe- ja jäämistöoikeudellisiin kysymyksiin, vahingonkorvausoikeuteen, yhteisöihin ja niitä koskevaan sääntelyyn, kauppa- ja immateriaalioikeuden perusteisiin ja työoikeuden yleisiin lähtökohtiin.

Aika
1.8.2020 - 30.6.2021
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Verkkovälitteinen tentinkertausilta keskiviikkona 19.5.2021 klo 17.00-18.30. Katso opintojakson sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.55014340511
Tavoite
Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee yksityisoikeuden keskeiset ominaispiireet ja hahmottaa millaisessa toimintaympäristössä ja kenen toimesta yksityisoikeudellisia oikeustoimia tehdään. Hän tuntee markkinatalouteen perustuvan oikeusjärjestyksen tärkeimmät periaatteet ja hahmottaa markkinoiden ja markkinatoimijoiden sääntelyn lähtökohdat. Opiskelija tutustuu eri yksityisoikeuden alojen peruskysymyksiin, keskeisiin käsitteisiin ja yleisiin oppeihin ja ymmärtää kuinka eri oikeudenalat ovat vuorovaikutuksessa keskenään.
Yhteistyössä
Emoyliopisto Itä-Suomen yliopisto, UEF.
Yhteyshenkilö
suunnittelija Erja Tynkkynen, 044 7730 997, erja.tynkkynen@savonlinna.net.
Lisätiedot
Opintojakso kuuluu valinnaisena opintojaksona Opetushallinto, perusopinnot -kokonaisuuteen, suositeltuna opintojaksona Hallinto-oikeuden perusopintokokonaisuuteen ja pakollisena opintojaksona Yleiset oikeusjärjestysopinnot -kokonaisuuteen.
Hinta ja maksutiedot
Ykisttäisenä opintojaksona suoritettaessa hinta on 85 € (sis. Itä-Suomen yliopiston, avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). HUOM! Yleisten oikeusjärjestysopintojen kokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
29.6.2020 - 30.6.2021
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio