Etusivu > Courses > Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

Nimi
Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)
Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-havainnoida erilaisia vuorovaikutustilanteita, eritellä niitä valituista näkökulmista ja tarkastella niiden herättämiä tunteita itsessä
-kuunnella toista ja ilmaista itseään ymmärrettävästi
-tarkastella yksilöä ryhmän jäsenenä sekä ryhmän dynamiikan ja yhteisöllisyyden rakentumista
-soveltaa ymmärrystään ja taitojaan vuorovaikutuksesta ristiriitatilanteissa.

Aika
3.3.2020 - 7.4.2020
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Katso opintojakson sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.80345700464 Emoyliopisto: Jyväskylän yliopisto
Yhteyshenkilö
suunnittelija Ulla Peräkorpi, ulla.perakorpi@savonlinnankesayliopisto.fi, 044 7730 999
Lisätiedot
Opintojakso sisältyy Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuteen. HUOM. Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 105 € (sis. Jyväskylän avoimen yliopiston rekisteröintimaksun). HUOM. Kasvatustieteen perusopintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua opintojaksolle erikseen.
Ilmoittautuminen avoinna
25.7.2019 - 18.2.2020

Tulostettava versio