Etusivu > Courses > Viestintä asiakaskokemuksen ytimessä (2 op)

Viestintä asiakaskokemuksen ytimessä (2 op)

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Viestintä asiakaskokemuksen ytimessä (2 op)
Kuvaus

Jokainen kohtaaminen on viestintää! Haluaisitko saada lisää työkaluja, joilla parantaa asiakkaan kokemusta entisestään? Jopa ylittää tämän odotukset?

Jos haluat oppia asiakaskokemukseen positiivisesti vaikuttavan viestinnän niksit, tule mukaan tähän koulutukseen.

Aika
10.3.2020 - 31.3.2020
Kesto
4 iltaa
Paikka
Verkkokurssi
Verkkokoulutus
Sisältö
Webinaarit tiistaisin 10.3.2020, 17.3.2020, 24.3.2020 ja 31.3.2020 klo 17-18.30 Webinaari 1: Viestintä & asiakaskokemus Mitä yhteistä on viestinnällä ja asiakaskokemuksella? Millainen viestintäkulttuuri tukee hyvän asiakaskokemuksen syntymistä? Mikä tekee viestinnästä asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa? Webinaari 2: Viestinnän keinot asiakaskokemuksen parantamiseen Asiakaskokemus on ennen kaikkea henkilökohtainen tunne, joka herää vuorovaikutuksessa organisaation ihmisten tai tuotteiden kanssa. Miten henkilökohtaista kokemusta yhtenäistetään viestinnän keinoin? Käydään läpi vaikuttavan viestinnän malli, jolla vastaat asiakkaan kysymyksiin ennen kuin hän ehtii niitä edes kysyä. Webinaari 3: Kaikki irti kohtaamisista Yhä suurempi osa vuorovaikutuksesta on välitteistä ja kohtaamisten merkitys kasvaa. Kolmannessa webinaarissa perehdytään siihen, miten harvenevista kohtaamisista saa parhaan tehon irti niin asiakaskokemuksen syntymisen kuin sen kehittämisenkin näkökulmasta. Webinaari 4: Odotukset ylittävä asiakasviestintä Tiedätkö, mitä asiakkaat todella viestinnältä odottavat? Perehdytään asiakkaan odotuksiin erilaisten mallien ja esimerkkien avulla. Käydään läpi viestinnän keinoja kerryttää asiakasymmärrystä ja tuodaan esille viestinnän keinoja sitouttaa asiakasta sekä ennakoida asiakkaiden tarpeita.
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on: - Tar­jo­ta osal­lis­tu­jil­le uut­ta näkö­kul­maa sii­hen, mil­lai­nen vies­tin­tä vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti asi­ak­kaan ko­ke­muk­seen. - An­taa konk­reet­ti­sia, toi­mi­vik­si tes­tat­tu­ja työ­ka­lu­ja asi­a­kas­vies­tin­nän ke­hit­tä­mi­seen omas­sa or­ga­ni­saa­ti­os­sa. - In­nos­taa ja oi­val­lut­taa vies­tin­nän tar­jo­a­mien mah­dol­li­suuk­sien maa­il­maan ja ot­taa täs­tä voi­ma­va­ras­ta kaik­ki irti. Koulutuksen jälkeen sinulla on taskussasi useita harjoituksia ja työpohjia, joita voit soveltaa omassa työssäsi ja tiimisi kanssa viedäksesi ilosanomaa eteenpäin.
Arviointi
Verkkokoulutuksesta saa suoritusmerkinnän verkkoistuntoihin osallistumalla ja tuottamalla sen pohjalta oman kehittämistehtävän. Hyväksytyn suorituksen laajuus on 2 op. Oppimispäiväkirjat palautetaan Open Badge -järjestelmään.
Yhteistyössä
Koulutuksen toteuttavat merkitykselliseen viestintään erikoistuneet ja kokeneet kouluttajat Kati Keronen ja Ella Koota. Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.
Yhteyshenkilö
Suunnittelija Erja Tynkkynen, erja.tynkkynen@savonlinna.net, +358 44 7730 997
Lisätiedot
Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Koulutuksen aikana on kommentointimahdollisuus chatissa, ja koulutuksen jälkeen saat tallenteet käyttöösi. Henkilökunta auttaa sinua koulutuksen aikana teknisissä asioissa.
Hinta ja maksutiedot
150€/osallistuja
Ilmoittautuminen avoinna
25.7.2019 - 2.3.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio