Etusivu > Courses > Varhaiskasvatus (25 op), kasvatustieteellisen alan perusopinnot 2020-2021, UEF

Varhaiskasvatus (25 op), kasvatustieteellisen alan perusopinnot 2020-2021, UEF

Ilmoittaudu koulutukseen »
Nimi
Varhaiskasvatus (25 op), kasvatustieteellisen alan perusopinnot 2020-2021, UEF
Kuvaus

Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista, linkit vievät Itä-Suomen yliopiston opetuksen ja opiskelun tuen järjestelmään WebOodiin, jota voi selailla ilman tunnuksia:
Nykyiset tutkintovaatimukset 2019-2020:
AY2310121 Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
AY2310122y Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op
AY2310122b Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa Vaka 2 op
AY2310123y Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op
AY2310123b Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa Vaka 3 op
AY2310211a ja b Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op
AY2310212 Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle (varhaiskasvatus) 2 op
AY2310217 Orientaatio varhaiskasvatukseen 3 op

Päivitämme lv. 2020-2021 tutkintovaatimukset opintojaksoineen kesäkuun aikana.

Aika
1.8.2020 - 31.12.2021
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Lisäämme opintojaksot ja linkit yliopiston tutkintovaatimuksiin heti, kun yliopisto on tutkintovaatimukset kaudelle 2020-2021 julkaissut, viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Sisältää pienryhmätyöskentelyä. Savonlinnan kesäyliopistolla järjestettävien opintojaksojen tiedot ilmoitetaan viimeistään elokuussa.

Tavoite
Opiskelija ymmärtää kasvatustieteiden muodostamaa kokonaisuutta monitieteisenä tieteenalana
sekä tunnistaa joitakin sen keskeisimmistä sisältö- ja sovellusaloista ja toimintakonteksteista.
Hänellä on alustava käsitys kasvatustieteiden tavoista käsitteellistää kasvun ja oppimisen ilmiöitä
sekä niiden tutkimustavoista. Opiskelija on motivoitunut tieteenalansa opinnoista, osoittaa halua
osaamisensa kehittämiseen ja on varmistumassa koulutusvalintansa osuvuudesta.

Opiskelijalla on valmius rakentaa tieteellistä, kestävää ja eettistä perustaa varhaiskasvatuksen kasvatustyölle. Hänellä on perustietoja ja perustaitoja hoidon, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, lasten kehityksen ja oppimisen, sosiaalistumisen, sivistymisen, henkistymisen sekä kestävän lapsuuden edistämiseksi. Hän osaa käyttää systeemistä pedagogista ajattelua ja ymmärtää sen kestävän ja kriittisen luonteen. Opiskelija ymmärtää, miten systeeminen pedagoginen ajattelu ja toiminta turvaavat ja kehittävät varhaiskasvatusta, esiopetusta ja koulumaailmaan siirtymistä.
Kohderyhmä
Opinnot sopivat varhaiskasvatuksen koulutukseen hakeville, päivähoidon ja pienten lasten toiminnan ohjauksessa toimiville ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Varhaiskasvatukseen suuntautunut kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus tuo mahdollisuuden hakeutua varhaiskasvatuksen tutkinto-opiskelijaksi väylän kautta, opinnot eivät sellaisenaan tuota varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta aiemman päivähoitoalan tms tutkinnon lisäksi.
Yhteistyössä
Emoyliopisto Itä-Suomen yliopisto, UEF.
Yhteyshenkilö
Koulutussuunnittelija Ulla Peräkorpi, 044 7730 999, ulla.perakorpi@savonlinna.net.
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 465 € (sisältää yliopiston palvelumaksun).
Ilmoittautuminen avoinna
3.6.2020 - 1.9.2020
Ilmoittaudu koulutukseen »
Tulostettava versio