Etusivu > Courses > Varhaiskasvatus (25 op), kasvatustieteellisen alan perusopinnot 2020-2021, UEF

Varhaiskasvatus (25 op), kasvatustieteellisen alan perusopinnot 2020-2021, UEF

Nimi
Varhaiskasvatus (25 op), kasvatustieteellisen alan perusopinnot 2020-2021, UEF
Kuvaus

Erityisesti varhaiskasvatukseen suuntautuneet kasvatustieteellisen alan perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää kasvatustieteiden muodostamaa kokonaisuutta monitieteisenä tieteenalana sekä tunnistaa joitakin sen keskeisimmistä sisältö- ja sovellusaloista ja toimintakonteksteista.
Hänellä on alustava käsitys kasvatustieteiden tavoista käsitteellistää kasvun ja oppimisen ilmiöitä sekä niiden tutkimustavoista. Opiskelija on motivoitunut tieteenalansa opinnoista, osoittaa halua osaamisensa kehittämiseen ja on varmistumassa koulutusvalintansa osuvuudesta.

Opiskelijalla on valmius rakentaa tieteellistä, kestävää ja eettistä perustaa varhaiskasvatuksen kasvatustyölle. Hänellä on perustietoja ja perustaitoja hoidon, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, lasten kehityksen ja oppimisen, sosiaalistumisen, sivistymisen, henkistymisen sekä kestävän lapsuuden edistämiseksi. Hän osaa käyttää systeemistä pedagogista ajattelua ja ymmärtää sen kestävän ja kriittisen luonteen. Opiskelija ymmärtää, miten systeeminen pedagoginen ajattelu ja toiminta turvaavat ja kehittävät varhaiskasvatusta, esiopetusta ja koulumaailmaan siirtymistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa Vaka 2 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa Vaka 3 op
Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op
Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle (varhaiskasvatus) 2 op
Orientaatio varhaiskasvatukseen 3 op

Aika
1.8.2020 - 31.12.2021
Paikka
Savonlinnan kesäyliopisto
Puistokatu 5
57100
Savonlinna
Sisältö
Katso Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (erityisesti varhaiskasvatus) -opintokokonaisuuden sisältö, suoritustavat ja ajankohta Opintopolusta.
Huomioi ennen kuin ilmoittaudut: Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, opintopiirejä, oppimistehtäviä, kirjallisuus/luentotenttejä. Opintojaksot on aikataulutettu ja eriyttävät osiot voivat sisältää vähäistä lähiopetukseen osallistumista myös Joensuussa. Yliopiston syksyn 2020 etäopetusta suosivasta linjauksesta johtuen suoritustapoihin/osallistumiseen voi tulla muutoksia, jotka varmistuvat myöhemmin.
Opetuksen aikataulut tarkentuvat elo-syyskuussa. Aikataulut ovat opintojaksokohtaisia, rajattuja ja useat edellyttävät opetukseen ilmoittautumista WebOodissa. Kokonaisuuteen ilmoittautuneet saavat ohjeet WebOodin käytöstä.
Kohderyhmä
Opinnot sopivat varhaiskasvatuksen koulutukseen hakeville, päivähoidon ja pienten lasten toiminnan ohjauksessa toimiville ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Varhaiskasvatukseen suuntautunut kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus tuo mahdollisuuden hakeutua varhaiskasvatuksen tutkinto-opiskelijaksi väylän kautta, opinnot eivät sellaisenaan tuota varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta aiemman päivähoitoalan tms tutkinnon lisäksi.
Yhteistyössä
Emoyliopisto Itä-Suomen yliopisto, UEF.
Yhteyshenkilö
Koulutussuunnittelija Ulla Peräkorpi, 044 7730 999, ulla.perakorpi@savonlinna.net.
Hinta ja maksutiedot
Opintomaksu 465 € (sisältää Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston palvelumaksun).
Ilmoittautuminen avoinna
3.6.2020 - 27.8.2020

Tulostettava versio